E-ISSN: 2148-9386
Knowledge based expert system on the selection of shipboard wastewater treatment system [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 101-115 | DOI: 10.5505/jems.2019.72623

Knowledge based expert system on the selection of shipboard wastewater treatment system

Kadir Çiçek
Istanbul Technical University, Maritime Faculty, Marine Engineering Department

During the last 20 years, regulatory enforcements regarding with the protection of marine environment have been significantly increased. Especially, starting from 1 January 2010 a new regulation, consisting of waste water treatment plants in ships and new effluent limits, took effect. The new limits comprise a stricter review of prior limits. The strict reduction in the effluent limits for the treated wastewater discharged from ships intimates International Maritime Organization (IMO)’s intention to provide more severe control on wastewater discharges and to demand on installation wastewater treatment system that meet international requirements. Furthermore, the new limits constitute a further challenge for the manufacturing companies specified in design and manufacturing of waste water treatment systems. To way out from these points, this study focuses on development a knowledge-based expert system for selection of appropriate shipboard wastewater treatment system. Within this scope, the study proposes a hybrid approach combining AHP and TOPSIS under fuzzy environment. The three most commonly preferred shipboard wastewater treatment system types are examined and evaluated in terms of various design, operation and environment criteria.

Keywords: Shipboard wastewater treatment system, AHP, TOPSIS, fuzzy logic, knowledge-based expert system

Gemi üzeri pis su arıtma sistemi seçimine yönelik bilgi tabanlı uzman sistemi

Kadir Çiçek
İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Son 20 yıl içerisinde, deniz çevresinin korunması ile ilgili yasal düzenlemeler önemli derecede artış göstermiştir. Özellikle, 1 Ocak 2010 yılında gemilerdeki pis su arıtma sistemlerinin atık su limitlerini düzenleyen yeni bir kural yürürlüğe girmiştir. Gemilerden tahliye edilen arıtılmış sular içerisindeki atık limitlerinin önemli derecede azalması ile beraber Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) dikkatini atık su tahliyesini çok daha sıkı bir şekilde denetlemeye ve gemilere donatılan pis su arıtma sistemlerinin uluslararası gereksinimleri karşılamasına çevirmiştir. Dahası, yeni atık limitleri ile beraber üretici firmalar pis su arıtma sistemlerinin tasarımı ve üretimi ile ilgili pek çok ileri düzey zorluklar ile karşı karşıya kalmışlardır. İlgili gelişmeler çerçevesinde, bu çalışma ile gemiler için en uygun pis su arıtma ünitesinin seçimi üzerine bilgi tabanlı bir uzman sistemi geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu doğrultuda, bu çalışma AHP ve TOPSIS yöntemlerini bulanık tabanlı olarak birleştirerek karma bir yaklaşım önerisinde bulunmaktadır. Gemiler üzerinde yaygın olarak kullanılan 3 pis su arıtma sistemi belirlenerek, çeşitli tasarım, operasyon ve çevresel kriterlere göre değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi pis su arıtma sistemi, AHP, TOPSIS, bulanık mantık, bilgi tabanlı uzman sistemi

Kadir Çiçek. Knowledge based expert system on the selection of shipboard wastewater treatment system. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 101-115

Corresponding Author: Kadir Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale