E-ISSN: 2148-9386
A Numerical Application of Ship Parametric Roll under Second Generation Stability Criteria [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(3): 242-251 | DOI: 10.5505/jems.2019.75537

A Numerical Application of Ship Parametric Roll under Second Generation Stability Criteria

Ferdi Çakıcı
Yildiz Technical University,Naval Architecture and Maritime Faculty, Istanbul, Turkey

In this study, the parametric roll motion for the benchmark container ship form C11 is investigated by using the second generation stability criteria, which were intensively studied by IMO (International Maritime Organization). According to the IMO regulations, vulnerability criteria range between 1 and 3. While level 1 is only dependent on ship geometry and speed, level 3 is required to perform direct stability assessment with reliable robust software. The application of level 1 is considerably easy yet it is extremely conservative. Therefore, in the present study, level 2 application is performed that is less conservative than level 1 and easier than level 3. Parametric roll motion is analysed based on GM variation technique. Based on C2 assessment procedure which is calculated as an average of values of different Froude numbers and wave directions, it is found that the benchmark hull C11 was not vulnerable for the parametric roll resonance.

Keywords: benchmark hull C11, parametric roll, GM variation approach

Yeni Nesil Stabilite Kriterleri Çerçevesinde Parametrik Yalpa Hareketi için Sayısal bir Uygulama

Ferdi Çakıcı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, İstanbul,Türkiye

Bu çalışmada, IMO (Uluslararası Denizcilik Organizasyonu) tarafından yoğun bir şekilde çalışılan yeni nesil stabilite kriterlerinin kullanımı ile referans konteyner gemisi formu C11 için parametrik yalpa hareketi araştırılmıştır. IMO kurallarında göre zafiyet kriteri 1 ve 3. seviye arasında değişmektedir. Seviye 1 uygulaması sadece gemi geometrisine ve hızına bağlı iken, seviye 3 uygulaması güvenilir sağlam yazılımlarla doğrudan stabilite değerlendirmesi yapılmasını gerektirir. Seviye 1’in uygulaması oldukça kolaydır fakat bu seviye aşırı derecede tutucudur. Bu sebeple, mevcut çalışmada uygulaması seviye 1’e kıyasla daha az tutucu ve seviye 3’e göre daha kolay olan seviye 2 uygulanmıştır. Parametrik yalpa değerlendirmesi GM varyasyon yaklaşımı ile elde edilmiştir. Değişik gemi hızları ve dalga yönlerine dayalı olan C2 hesabı kullanılarak yapılan değerlendirme ile mevcut gemi formunun parametrik yalpa rezonansı için zayıf olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: C11 konteyner gemisi, parametrik yalpa, GM varyasyon yaklaşımı

Ferdi Çakıcı. A Numerical Application of Ship Parametric Roll under Second Generation Stability Criteria. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(3): 242-251

Corresponding Author: Ferdi Çakıcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale