E-ISSN: 2148-9386
Dry Port Location Problem: A Hybrid Multi-Criteria Approach [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 73-90 | DOI: 10.5505/jems.2016.81300

Dry Port Location Problem: A Hybrid Multi-Criteria Approach

Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma
1 Laboratory Of Engineering, Industrial Management And Innovation, Hassan 1st University, Morocco.

Choosing a location for a dry port is a problem which becomes more essential and crucial. This study deals with the problem of locating dry ports. On this matter, a model combining multi-criteria (MACBETH) and mono-criteria (BARYCENTER) methods to find a solution to dry port location problem has been proposed. In the first phase, a systematic literature review was carried out on dry port location problem and then a methodological classification was presented for this research. In the second phase, a hybrid multi-criteria approach was developed in order to determine the best dry port location taking different criteria into account. A Computational practice and a qualitative analysis from a case study in the Moroccan context have been provided. The results show that the optimal location is very convenient with the geographical region and the government policies.

Keywords: Dry port, Seaport, Location problem, MACBETH, BARYCENTER, Multimodal transport

Kara Limanı Yer Problemi: Çok Kriterli Bütünleşik Bir Yaklaşım

Fatimazahra Bentaleb1, Charif Mabrouki1, Alami Semma1

Kara limanı için yer seçimi, daha da önemli ve kritik hale gelen bir sorundur. Mevcut çalışma, kara limanları için yer bulma problemini ele almaktadır. Bu konuda, kara limanı yer problemine çözüm getirmek amacıyla çok kriterli (MACBETH) ve tek kriterli (BARYCENTER) yöntemleri birleştiren bir model önerilmiştir. İlk aşamada, kara limanı yer problemi ile ilgili yapılmış makaleleri incelemek üzere sistematik bir derleme çalışması yürütülmüş ve daha sonra bu araştırmalar için metodolojik bir sınıflandırma sunulmuştur. İkinci aşamada, farklı kriterleri dikkate alarak en iyi kara liman konumunu belirlemek üzere çok kriterli bütünleşik bir yaklaşım yöntemi geliştirilmiştir. Fas bağlamında bir örnek olay çalışması ile ilgili hesaba dayalı uygulama ve nitel bir analiz sunulmuştur. Sonuçlar, en iyi konumun coğrafi bölge ve hükümet politikalarına oldukça uygun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kara limanı, Deniz limanı, Yer problemi, MACBETH, BARYCENTER, Çok modlu taşımacılık

Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma. Dry Port Location Problem: A Hybrid Multi-Criteria Approach. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 73-90

Corresponding Author: Fatimazahra Bentaleb, Morocco
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale