E-ISSN: 2148-9386
Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 61-74 | DOI: 10.5505/jems.2018.82905

Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations

Aylin Çalışkan1, Soner Esmer2
1Yaşar University, Faculty of Business
2Dokuz Eylül University, Maritime Faculty

While social media has been penetrating the daily lives of individuals, the businesses have started to develop new strategical approaches for using social media tools, since they understand the importance of this new area. This study aims to take a step on the gap about social media marketing in the port industry. The focused sample is container ports located in Turkey, but to gain more meaningful insights, a comparison is also made with the ports of Los Angeles, Rotterdam, and Antwerp. The post set on Facebook, which covers the 8 months’ period, was analyzed through a social media analytics software, and the most attractive topics and engagement levels were determined. It was found that the most attractive posts of ports with high engagement levels do not include any statement, image, or video about port service, infrastructure and superstructure, investments, or success stories. At the end of the study, suggestions are developed by supporting with real cases for ports’ social media management.

Keywords: Social Media, Port Marketing, Public Relations, Promotion, Communication Tools

Limancılık Endüstrisinde Sosyal Medya Kullanım Modelleri: Liman Tanıtımı ve Halkla İlişkiler için Çıkarımlar

Aylin Çalışkan1, Soner Esmer2
1Yaşar Üniversitesi, İşletme Fakültesi
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Sosyal medya bireylerin günlük hayatlarına nüfuz etmişken, işletmelerde bu yeni alanın önemini kavradıklarından beri sosyal medya araçlarını kullanmada yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmeye başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı liman endüstrisinde sosyal medya yönetimi konusundaki boşluğa bir adım atmaktır. Çalışmada odaklanılan örneklem Türkiye’de bulunan konteyner terminalleridir. Daha anlamlı sonuçlar elde etmek amacıyla Los Angeles, Rotterdam ve Antwerp limanlarıyla da bir karşılaştırma yapılmıştır. Dünyadaki en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’ta 8 aylık süreyi kapsayan süre için bir sosyal medya analizi yazılımı ile limanlar analiz edilmiş, en dikkat çekici konular ve katılım seviyeleri belirlenmiştir. Yüksek etkileşim düzeylerine sahip limanların en dikkat çekici mesajlarında liman hizmeti, altyapı ve üstyapı, yatırımlar veya başarı öyküleri hakkında herhangi bir açıklama, resim veya video içermediği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda gerçek örnek olaylarla desteklenerek limanların sosyal medya yönetimleri için öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Liman Pazarlaması, Halkla İlişkiler, Promosyon, İletişim Araçları

Aylin Çalışkan, Soner Esmer. Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 61-74

Corresponding Author: Soner Esmer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale