E-ISSN: 2148-9386
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2023


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Simulation-Based Analysis of Ship Motions in Short-Crested Irregular Seas [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 19-38 | DOI: 10.5505/jems.2017.83803

Simulation-Based Analysis of Ship Motions in Short-Crested Irregular Seas

Kıvanç Ali Anıl, Devrim Bülent Danışman, Kadir Sarıöz
Istanbul Technical University, Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering

Demonstration of the seakeeping calculation results other than polar diagrams and Cartesian plots is important during the initial and detail design stages of naval platforms due to the necessity of numerical simulations (time series data) for the design and validation of the systems on board. These time series simulations are called as “real time computer experiments”. Similar simulation algorithms for ship motions and wave elevation are also used by ship-handling simulators for realistic visualization. The goal of this paper is to create a basis for the simulation-based analysis of ship motions and wave elevation for future design and validation studies for both the naval platform itself and the systems on board. The focus of this paper is the clarification of the theoretical background of this process, i.e. all formulations required to create and validate a ship motion and wave surface simulation are given in detail. The results of this study may also be used in ship-handling simulators or helicopter landing on ship simulations.

Keywords: Seakeeping simulation, Ship motions, Short-crested irregular seas

Kısa Dalga Tepeli Karışık Denizlerdeki Gemi Hareketlerinin Simülasyona Dayalı Analizi

Kıvanç Ali Anıl, Devrim Bülent Danışman, Kadir Sarıöz
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik hesap sonuçlarının polar diyagramlar ve Kartezyen grafikler dışında gösterimi, deniz platformlarının başlangıç ve detay tasarım aşamalarında gemideki sistemlerin tasarımı ve doğrulaması için sayısal simülasyonların (zaman serisi veri) gerekliliği nedeniyle önem arz etmektedir. Bahse konu zaman serisi simülasyonları “gerçek zamanlı bilgisayar deneyleri” olarak adlandırılmaktadır. Gemi hareketleri ve dalga yüksekliği için benzer simülasyon algoritmaları, gemi kullanma simülatörleri tarafından gerçekçi görselleştirme için de kullanılmaktadır. Bu makalenin amacı, deniz platformunun kendisi ve üzerindeki sistemler için gelecekteki tasarım ve doğrulama çalışmalarında kullanılmak üzere, gemi hareketlerinin ve dalga yüksekliğinin simülasyona dayalı analizi için bir temel oluşturmaktır. Makalenin odak noktası bu sürecin teorik altyapısının açıklığa kavuşturulması olup, bir gemi hareketini ve dalga yüzey simülasyonunu oluşturmak ve doğrulamak için gerekli tüm formülasyonlar ayrıntılı olarak verilmektedir. Çalışmanın sonuçları gemi kullanma simülatörlerinde veya gemiye konuşlu helikopter simülasyonlarında da kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Denizcilik simülasyonu, Gemi hareketleri, Kısa dalga tepeli karışık deniz

Kıvanç Ali Anıl, Devrim Bülent Danışman, Kadir Sarıöz. Simulation-Based Analysis of Ship Motions in Short-Crested Irregular Seas. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 19-38

Corresponding Author: Kıvanç Ali Anıl, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale