E-ISSN: 2148-9386
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Determination of critical sediment accumulation zones in a ballast tank model [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(3): 290-299 | DOI: 10.5505/jems.2017.85570

Determination of critical sediment accumulation zones in a ballast tank model

Ceren Bilgin Güney, Devrim Bülent Danışman, Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu, Fatma Yonsel
Istanbul Technical Univercity, Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering

Ballast tanks have a highly complicated geometric structure consisting of several interconnected sections where transverse and longitudinal strength elements are involved. Because of this structure of the tanks, sediment accumulates in various regions within the tank and can not be discharged. The accumulation of sediment in ballast tanks can cause many problems such as the transport of invasive species, tank corrosion and cost increase in ship operation. In this study, critical zones were experimentally determined in terms of sediment accumulation in a conventional tanker double bottom ballast tank model produced at laboratory scale. The results of the study show that sediment accumulation occurs intensively around the central line. The study was carried out within the scope of the "Ballast Tank Design to Reduce Sediment Accumulation" project supported by TUBITAK (project number: 115Y740).

Keywords: Ballast tank, sediment accumulation, tank design, invasive species

Bir balast tankı modelinde sediman birikimi açısından kritik bölgelerin tespiti

Ceren Bilgin Güney, Devrim Bülent Danışman, Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu, Fatma Yonsel
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Balast tankları, enine ve boyuna mukavemet elemanlarının yer aldığı, birbirine bağlı birçok bölmeden oluşan oldukça karmaşık bir geometrik yapıya sahiptir. Tankların bu yapısı nedeniyle tank içinde çeşitli bölgelerde sediman birikmekte ve deşarj edilememektedir. Balast tanklarında biriken sediman istilacı türlerin taşınması, tank korozyonu ve gemi işletmeciliğinde maliyet artışı gibi birçok probleme neden olabilmektedir. Bu çalışmada, laboratuvar ölçeğinde üretilmiş klasik bir tanker çift dip balast tankı modelinde sediman birikimi açısından kritik bölgeler deneysel olarak tespit edilmiş. Çalışma sonuçları sediman birikiminin yoğunluklu olarak merkez omurga hattı etrafında gerçekleştiğini göstermektedir. Çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan 115Y740 numaralı "Sediman Birikimini Azaltacak Balast Tankı Tasarımı" projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Balast tankı, sediman birikimi, tank tasarımı, istilacı türler

Ceren Bilgin Güney, Devrim Bülent Danışman, Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu, Fatma Yonsel. Determination of critical sediment accumulation zones in a ballast tank model. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(3): 290-299

Corresponding Author: Ceren Bilgin Güney, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale