E-ISSN: 2148-9386
Key Performance Indicators Evaluation and Performance Measurement in Dry Port-Seaport System: A Multi Criteria Approach [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 97-116 | DOI: 10.5505/jems.2015.88597

Key Performance Indicators Evaluation and Performance Measurement in Dry Port-Seaport System: A Multi Criteria Approach

Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma
Engineering, Industrial Management And Innovation Laboratory - University Hassan I - Morocco

Dry port-seaport services are key elements of a multimodal transport. They represent the needed infrastructure for its development. In this case, evaluating and improving their performance is necessary to achieve international competitiveness. The purpose of this paper is to develop a new model of performance measurement for the dry port-seaport system. To this aim, we have consolidated available researches and existing studies in order to identify and develop our proposed model framework. In this paper, a multi-criteria hierarchical model framework using MACBETH for dry port-seaport system has been developed. This framework can be used by managers at different levels of the system. The proposed model has been developed by exploring measurement gaps in
multimodal transport field and by discovering prospective options from this area. The results and the methodology are practical. We obtain the global performance level of our involved system using our methodology, which can help managers in taken decisions and increase global performance of this system.

Keywords: Dry port, Seaport, Multimodal Transport, Performance Measurement, Multi-Criteria Approach

Anahtar Performans Göstergeleri Değerlendirme ve Kara Limanı - Deniz Limanı Sistemi Performans Ölçümü: Çok Kriterli Yaklaşım

Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma
Engineering, Industrial Management And Innovation Laboratory - University Hassan I - Morocco

Kara limanı hizmetleri çok modlu taşımacılığın temel unsurlarındandır. Gelişim için gerekli olan altyapıyı oluşturmaktadırlar. Bu sebeple, uluslararası rekabet başarısına ulaşabilmek için performanslarının değerlendirmesi ve iyileştirmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı kara limanı sistemleri için yeni bir performans ölçüm modeli geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, model çerçevesini belirlemek ve geliştirmek amacıyla mevcut çalışma ve araştırmalardan yararlanılmıştır. Bu çalışmada, kara liman sistemleri için MACBETH kullanılarak çok kriterli hiyerarşik bir model çerçevesi geliştirilmiştir. Bu çerçeve farklı seviyedeki müdürler tarafından kullanılabilecektir. Önerilen model çok modlu taşımacılık alanında performans değerlendirme boşluklarını ve ileriye dönük muhtemel seçenekleri öngörerek geliştirilmiştir. Sonuçlar ve metodoloji uygulanabilirdir. Karar vermede yöneticilere yardımcı olabilen ve sistemin küresel performansını yükselten bu metodoloji kullanılarak küresel performans seviyesini elde etmiş oluruz.

Anahtar Kelimeler: Kara limanı, Deniz limanı, Çok modlu taşımacılık, Performans Değerlendirme, Çok Kriterli Yaklaşım

Fatimazahra Bentaleb, Charif Mabrouki, Alami Semma. Key Performance Indicators Evaluation and Performance Measurement in Dry Port-Seaport System: A Multi Criteria Approach. JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 97-116

Corresponding Author: Fatimazahra Bentaleb, Morocco
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale