E-ISSN: 2148-9386
Experimental Investigation of Friction Coefficient Between Piston Ring-Cylinder Liner of Internal Combustion Engines with Taguchi Method [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 17-25 | DOI: 10.5505/jems.2018.98852

Experimental Investigation of Friction Coefficient Between Piston Ring-Cylinder Liner of Internal Combustion Engines with Taguchi Method

Ömer Savaş, Hüseyin Elçiçek, Zafer Aydın
Experimental Investigation of friction coefficient between Piston ring-Cylinder Liner of Internal Combustion Engines by Taguchi Method

The purpose of this study was to investigate the effects of various parameter on friction coefficient between piston ring and cylinder liners in an internal combustion engine. Fuel contamination type, fuel contamination ratio, load, cycle speed and temperature parame-ters are chosen as three levels; cylinder shell surface condition parameter is two levels. A tribotester device is manufactured for purpose of examining friction coefficient between piston ring and cylinder liner. Friction coefficients were measured by a three-axis force sensor.
Taguchi (L18) orthogonal array was used to obtain the best combination of working para-meters for the most efficient reduction of friction coefficient. Numbers of experiments were reduced from 8748 to 18 by using the Taguchi method. In addition, the analysis of variance was performed to determine the effect of each parameter. Experimental results showed that mixed fuel oil into the lubricating system have been found as a significant effect on friction behavior.

Keywords: Internal Combustion Engine, Friction Coefficient, Marine Lubricant, Piston Ring-Cylinder Liner Pair, Taguchi Method

Taguchi Yaklaşımı ile İçten Yanmalı Motorlarda Segman-Silindir Gömleği Arasındaki Sürtünme Katsayısının Deneysel Olarak İncelenmesi

Ömer Savaş, Hüseyin Elçiçek, Zafer Aydın
Taguchi Yaklaşımı ile içten yanmalı motorlarda segman-silindir gömleği arasındaki sürtünme katsayısının deneysel olarak incelenmesi

Yapılan çalışmada, içten yanmalı motorlarda yağlayıcı tipi, kirletici cinsi, kirletici oranı, yük, devir ve sıcaklık parametrelerinin segman-silindir gömleği çifti arasındaki sürtünme katsayısı üzerine etkileri incelenmiştir. Silindir gömleği yüzey durumu iki seviyeli olarak, diğer parametreler ise üç seviyeli olarak seçilmiştir. Deneylerde içten yanmalı dizel motor segman-silindir gömleği mekanizmasına benzer deney düzeneği kullanılmıştır. Sürtünme katsayısı ölçümleri üç eksenli bir kuvvet sensörü yardımıyla yapılmıştır.
Çalışmada L18 ortogonal Taguchi istatiksel yöntemi kullanılmıştır. Tüm varyasyonlar dikkate alındığında 8748 deney yapılması gerekirken, deney sayısı Taguchi yöntemi ile 18’e düşürülmüştür. Taguchi yönteminin yanı sıra parametrelerin etkinliklerini belirleyebilmek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda segman-silindir gömleği arasında yağlayıcıya yakıt karışımının sürtünme katsayısı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İçten Yanmalı Motorlar, Deniz Yağları, Segman-Gömlek Çifti, Taguchi Metodu

Ömer Savaş, Hüseyin Elçiçek, Zafer Aydın. Experimental Investigation of Friction Coefficient Between Piston Ring-Cylinder Liner of Internal Combustion Engines with Taguchi Method. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 17-25

Corresponding Author: Ömer Savaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale