E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 4 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
The Effect of Ship’s Age and Size to Running Costs: An Implementation on Dry Bulk Carrier [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 111-118

The Effect of Ship’s Age and Size to Running Costs: An Implementation on Dry Bulk Carrier

Sercan Erol1, A. Yaşar Canca2, Fikret Çankaya3
1Karadeniz Technical University, Surmene Faculty Of Marine Sciences
2İstanbul Technical University, Maritime Faculty
3Karadeniz Technical University, Faculty Of Economics & Administrative

In tramp transportation, which is also called the irregular line transportation, the freight is
mostly carried by bulk carriers. Because of having the conditions of perfect competition market, rate of freight is determined by ‘supply and demand’ in this form of maritime transportation. Therefore, sectorial managements, which want to get a position against the uncertainty of the freight rates that are not under the control of sea transportation corporations, must designate a cost-oriented management style.
In this study, the effect of ship size and ship age to the running costs, which is a component of maritime transportation costs, is inspected, and an opinion is proposed in order to retrench certain costs. The results show that, older ship ages cause daily running costs to increase, and increasing ship size conduce the personnel costs to decrease on constant ship ages under certain constraints (R2= 0,97, F= 83,61, p< 0.01).

Keywords: Tramp shipping, Transportation costs, Management costs.

Gemi Büyüklüğü ve Yaşının İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Dökme Yük Gemileri Üzerine Bir Uygulama

Sercan Erol1, A. Yaşar Canca2, Fikret Çankaya3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Düzensiz hat taşımacılığı olarak da adlandırılan tramp denizyolu taşımacılığında ağırlıklı
yükler olarak dökme yük gemileri tarafından taşınmaktadır. Denizyolu taşımacılığının bu
biçiminde, tam rekabet piyasası şartları hüküm sürdüğünden navlun fiyatı da arz ve talebe göre belirlenmektedir. Dolayısıyla denizyolu taşıma firmalarının kontrolü dahilinde olmayan navlun fiyatlarındaki belirsizliklere karşı pozisyon ayarlamak isteyen sektör işletmeleri maliyet odaklı bir yönetim anlayışı belirlemek durumundadır.
Bu çalışmada gemi büyüklüğü ve yaşının, denizyolu taşma maliyetlerinin bir bileşeni olan işletme (running costs) maliyetleri üzerindeki etkileri araştırılarak maliyet tasarrufu yapılabilmesi adına fikir sunulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, geminin yaşı arttıkça günlük işletme maliyetleri artmakta olup belli kısıtlar içerisinde gemi yaşı sabit tutulduğunda ve gemi büyüklüğü arttıkça personel giderlerinin azalmaktadır (R2= 0,97, F=83,61, p<0,01).

Anahtar Kelimeler: Tramp taşımacılık, Taşımacılık maliyetleri, İşletme maliyetleri.

Sercan Erol, A. Yaşar Canca, Fikret Çankaya. The Effect of Ship’s Age and Size to Running Costs: An Implementation on Dry Bulk Carrier. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 111-118

Corresponding Author: Sercan Erol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale