E-ISSN: 2148-9386
Volume : 11 Issue : 1 Year : 2023


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Analysis of Maritime piracy and Armed Robbery in the Gulf of Guinea Maritime Domain [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 271-287 | DOI: 10.5505/jems.2016.05706

Analysis of Maritime piracy and Armed Robbery in the Gulf of Guinea Maritime Domain

Kenneth U Nnadi, Theophilus C Nwokedi, Ignatius A Nwokoro, Obed C Ndikom, Godfrey C Emeghara, Chinedum Onyemechi
Department Of Maritime Management, Federal University Of Technology, Owerri, Nigeria.

The Gulf of Guinea in the past 14 years witnessed serious challenges of maritime piracy and armed robbery attacks. The paper analyzed maritime piracy and armed robbery in the Gulf of Guinea region from 2002 to 2015. Time series data of 14 years on the reported piracy and armed robbery attacks in the 15 Gulf of Guinea countries and nine coastal zones of Nigeria were obtained from International Maritime Bureau annual reports. Trend analysis model and analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data. It was found that there was significant variation in piracy and armed robbery attacks among the Gulf of Guinea countries, the greatest of attacks occurred in Nigeria. There was also a significant variation in piracy attacks among the coastal zones of Nigeria with attacks in Lagos ports and anchorages being highest within the period. There exists decreasing trend of attacks within the period.

Keywords: Analysis, Maritime, Piracy, Gulf, Guinea

Gine Körfezi Deniz Sahası'ndaki Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunların Analizi

Kenneth U Nnadi1, Theophilus C Nwokedi1, Ignatius A Nwokoro1, Obed C Ndikom1, Godfrey C Emeghara1, Chinedum Onyemechi1

Gine Körfezi, geçtiğimiz 14 yılda ciddi sorunlar olan deniz haydutluğu ve silahlı soygun saldırılarına şahit olmuştur. Bu çalışmada Gine Körfezi’nde 2002 ile 2015 yılları arasında yaşanmış deniz haydutluğu ve silahlı soygunlar analiz edilmiştir. Gine Körfezi’ndeki 15 ülke ve Nijerya’daki 9 kıyı bölgesinde deniz haydutluğu ile silahlı soygun saldırılarına ait 14 yıllık veriler Uluslararası Denizcilik Bürosu’nun yıllık raporlarından elde edilmiştir. Verilerin analizinde eğilim analiz modeli ile değişken analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gine Körfezi ülkeleri arasında haydutluk ve silahlı soygun saldırıları arasında önemli oranda değişkenlik olduğu bulunmuş, saldırıların büyük çoğunluğunun Nijerya’da olduğu görülmüştür. Bu süreçte, Nijerya’nın kıyısal bölgeleri arasında haydutluk saldırılarının önemli oranda değişkenlik gösterdiği ve Lagos limanı ve demir yerinde saldırıların en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bu süre zarfında saldırılar azalma eğilimi göstermektedir.


Kenneth U Nnadi, Theophilus C Nwokedi, Ignatius A Nwokoro, Obed C Ndikom, Godfrey C Emeghara, Chinedum Onyemechi. Analysis of Maritime piracy and Armed Robbery in the Gulf of Guinea Maritime Domain. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 271-287

Corresponding Author: Theophilus C Nwokedi, Nigeria
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale