E-ISSN: 2148-9386
The Risk of Valuation and Revaluationin the Ship Finance Loan Agreements [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 127-132 | DOI: 10.5505/jems.2015.14633

The Risk of Valuation and Revaluationin the Ship Finance Loan Agreements

Ahmet Yasar Canca
Ince Denizcilik

Ship loan credits used during the purchase of ships is considered to be long-term finance credits and their amounts are determined according to the valuation of the ship they are concerned with. The value of the ship determined at the time loan agreement is signed, goes under a “revaluation” process at the debt payment period. Even sometimes the “revaluation” methods mentioned in the bank loan agreements can bring beneficial opportunities to borrower shipping companies, they can also become serious financial threats in the long run. This is why a detailed and an accurate examination of the term “revaluation” is crucial when talking about the financial loan agreements. In this paper the possible financial threats within the valuation process of a ship is tried to be clarified within three different scenarios, with different examples. To be able to focus on the issue, financial terms such as “interest” and “commission” is not taken into the paper’s context.

Keywords: Ship Finance, Loan, Revaluation

Gemi Finansman Kredi Sözleşmelerinde Değerleme ve Yeniden Değerleme Riski

Ahmet Yasar Canca
İnce Denizcilik

Gemilerin satın alımları sırasında kullanılan yatırım kredileri, uzun vadeli krediler olup, bu kredinin tespitinde gemi bedelinin değerlemesi esas alınmaktadır. Kredi veren kurumlar krediyi verirken istedikleri finansal güvencelerin korunması amacıyla yatırım sözleşmelerine“değer koruması” (assetprotection) maddesi koyarak, krediye konu geminin istenilen zamanlarda yeniden değerlemesini isteyebilmektedir. Yeniden değerleme sonrası finansal güvencede bir eksiklik olursa borçludan bunun tamamlaması istenmektedir. Bahse konu kredi sözleşmelerinin maddelerinde açıklanan “yeniden değerleme” yöntemleri, kredi kullanan işletmelere bazen fırsatlar sunarken bazen de tehditler oluşturabilmektedir. Bu nedenle sözleşmedeki “yeniden değerleme” durumunun çok iyi bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, kredi faizi, komisyon vb. ticari terimler yazının kapsamı dışında bırakılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gemi Finansmanı, Yatırım Kredisi, Yeniden Değerleme

Ahmet Yasar Canca. The Risk of Valuation and Revaluationin the Ship Finance Loan Agreements. JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 127-132

Corresponding Author: Ahmet Yasar Canca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale