E-ISSN: 2148-9386
A Practical Tool for Evaluating Refrigeration Systems Using R-134a [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 69-79 | DOI: 10.5505/jems.2017.19483

A Practical Tool for Evaluating Refrigeration Systems Using R-134a

Mehmet Turgay Pamuk, Atilla Savaş
Department of Mechanical Engineering, Piri Reis University, Istanbul, Turkey

In this theoretical work, the ideal vapor-compression cycle using Refrigerant-134a (Tetrafluoroethane, a chlorine free refrigerant) is studied considering an evaporator pressure range of 100-200 kPa and a condenser pressure range of 0.8-1.6 MPa. The all four states of the thermodynamic cycle are calculated for a great number of conditions within the above pressure ranges. Thermodynamic properties of the refrigerant R-134a are evaluated using curve fitting polynomials. The deviations of the values generated from fitting curves from the actual tabulated data is less than 0.5%. Results are represented in a graph of COP vs. evaporator pressure for various condenser pressures. The results of this study is believed to be a quick reference especially for designers and engineering students.

Keywords: Thermodynamics, Refrigeration, Vapor-compression, Refrigerant-134a

R-134 Kullanan Soğutma Sistemleri için Pratik Hesaplama Aracı

Mehmet Turgay Pamuk, Atilla Savaş
Piri Reis Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Bu teorik çalışmada R-134a (Tetrafloretan, klor içermeyen bir soğutucu akışkan) kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi 100-200 kPa buharlaştırma basıncı aralığında, 0.8-1.6 MPa yoğuşturucu basıncı aralığında olmak üzere incelenmiştir. Termodinamik çevrimin dört aşaması bu basınç aralıklarında detaylı olarak hesaplanmıştır. R-134a soğutucu akışkanının termodinamik özellikleri eğri uydurma polinomları kullanılarak bulunmuştur. Bu eğrilerden elde edilen değerlerin tablo değerlerinden sapması %0.5'ten küçüktür. Sonuçlar farklı yoğuşturucu basınçları için buharlaştırma basıncına karşı COP değerleri olarak sunulmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarının özellikle soğutma sistemi tasarımcıları ve mühendislik öğrencileri için pratik bir hesaplama aracı olacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Termodinamik, Soğutma, Buhar-sıkıştırmalı, Soğutucu R-134a

Mehmet Turgay Pamuk, Atilla Savaş. A Practical Tool for Evaluating Refrigeration Systems Using R-134a. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 69-79

Corresponding Author: Mehmet Turgay Pamuk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale