E-ISSN: 2148-9386
The Impacts of Maritime Piracy Incidents in The Gulf of Aden on Turkish and World Maritime Trade [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 61-71 | DOI: 10.5505/jems.2016.24633

The Impacts of Maritime Piracy Incidents in The Gulf of Aden on Turkish and World Maritime Trade

Muhammet Aydın1, Nebi Gedik2, Özkan Uğurlu1, Umut Yıldırım1
1Karadeniz Technical University, Department Of Maritime Transportation And Management, Trabzon
2Karadeniz Technical University, Department Of Maritime Management, Trabzon

Pirate attacks in Gulf of Aden which is an important role in maritime trade not only affects maritime trade of the region, but it has also serious effects on world maritime trade. Pirate attacks are occurred which were firstly aimed to fight against foreign fishing vessels and afterwards, other ship types were included. In this research, it was aimed to examine effects of pirate actions at Gulf of Aden on world maritime trade. In this respect, approach, attack, pirate and disrupted (the ships being attacked release after the valuable cargos was taken) events classified by Somali report of NATO at 2013 were correlated with ransom, insurance, re-routing ships and security (keeping to security personnel/ armed man and safety equipment on board ships) costs reported in UNCTAD in 2014. For the analysis of the data, correlation analysis and Spearman's rho analysis were performed using IBM SPSS Statistics 22.0 software.
According to results of the study, approach and pirated actions have statistically significant effect on ransom, insurance, re-routing and naval costs, whereas there was not significant correlation with security costs. Attack and disrupting actions were found to have only significant effect on security costs, and no significant correlation with other cost parameters.

Keywords: Gulf of Aden, Maritime Piracy, Somali, Maritime Commerce

Aden Körfezi’nde Yaşanan Deniz Haydutluğu Eylemlerinin Dünya ve Türk Deniz Ticareti Üzerindeki Etkisi

Muhammet Aydın1, Nebi Gedik2, Özkan Uğurlu1, Umut Yıldırım1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deni̇zci̇li̇k İşletmeleri̇ Yöneti̇mi̇ Bölümü, Trabzon

Deniz ticaretinde büyük öneme sahip Aden Körfezi’nde meydana gelen deniz haydutluğu faaliyetleri, sadece bölgesel değil, aynı zamanda tüm dünya deniz ticareti üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Başlangıçta yabancı bandıralı balıkçı gemileri ile başlayan, daha sonra diğer gemi türlerini de içine alan bir deniz haydutluğu faaliyeti gelişmiştir. Yapılan bu çalışmada, Aden Körfezi’nde yaşanan deniz haydutluğu eylemlerinin deniz ticareti üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, NATO’nun 2013 yılı Somali Raporu’ndaki gemilere yaklaşma, saldırı, ele geçirme ve bozma (gemiler saldırıya uğradıktan sonra değerli olan yükler alınması ve serbest bırakılması) eylemlerinin, UNCTAD’ın 2014 yılı Somali raporundaki deniz haydutluğu eylemlerinin neden olduğu fidye, sigorta, rota değişimi, güvenlik (güvenlik ekipmanı ve gemilerde silahlı adam/güvenlik personeli bulundurma) ve askeri maliyetlerle ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 22.0 programı kullanılarak korelasyon analizi ve Spearman’s rho analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, gemilere yaklaşma ve ele geçirme eylemlerinin fidye, sigorta, rota değiştirme ve askeri giderler üzerinde daha anlamlı etkilerinin olduğu, güvenlik giderleri üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı bulunmuştur. Saldırı ve bozma eylemlerinin ise sadece güvenlik maliyetleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu diğer maliyetler üzerinde etkili olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aden Körfezi, Deniz Haydutluğu, Somali, Deniz Ticareti

Muhammet Aydın, Nebi Gedik, Özkan Uğurlu, Umut Yıldırım. The Impacts of Maritime Piracy Incidents in The Gulf of Aden on Turkish and World Maritime Trade. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(1): 61-71

Corresponding Author: Özkan Uğurlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale