E-ISSN: 2148-9386
Evaluation of Critical Operational Faults of Marine Diesel Generator Engines by Using DEMATEL Method [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 119-128 | DOI: 10.5505/jems.2018.24865

Evaluation of Critical Operational Faults of Marine Diesel Generator Engines by Using DEMATEL Method

Veysi Başhan1, Hakan Demirel2
1Yıldız Technical University, Faculty of Naval Architecture and Maritime, Departmen of Naval Architecture and Marine Engineering
2Bulent Ecevit University, Maritime Faculty, Department of Marine Engineering Operations

All the electrical demand of ship are provided by diesel generators (DG). Failure of generators due to breakdown can lead to the blackout of the ship which may suddenly cause serious damage to ship’s main and/or auxiliary engines, human health and marine environment or any structure at ship’s route. Thus, the planned maintenance and repairs of the generators must be done properly without any deficiency or delay. And even then, since the generators run continuously failures may often occur. In this context, this paper provides a DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) method to evaluate the critical operational faults in marine DGs. The DEMATEL method enables to identify and analysis the important faults of marine DG within the respect to the cause effect relationship diagram. The obtained results of the research will contribute to ship safety at sea and prevention of hazardous machinery effects.

Keywords: Marine diesel generator engine, DEMATEL, Ship, Machinery faults.

Gemi Dizel Jeneratörlerinde Kritik Operasyonel Arızaların DEMATEL Metoduyla Değerlendirilmesi

Veysi Başhan1, Hakan Demirel2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi,Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Geminin tüm elektriksel gereksinimleri dizel jeneratörler tarafından sağlanmaktadır. Jeneratörlerde meydana gelen arızalar geminin kararmasına (çökmesine) neden olabilir ve bu durum aniden gemi ana makinesi veya yardımcı makinelerinde, insan sağlığına, deniz çevresine veya geminin rotasındaki herhangi bir yapıya ciddi hasarlar verebilir. Bu yüzden, jeneratörlerin planlı bakım ve onarımları düzgün bir şekilde eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. Tüm bunlara rağmen, sürekli çalışan jeneratörlerde arızalar olabilmektedir. Bu kapsamda, bu makale gemi dizel jeneratörlerinde kritik operasyonel arızaları DEMATEL (Karar Verme Deneme ve Değerlendirme Laboratuarı) metoduyla sunmaktadır. DEMATEL metodu gemi dizel motorlarında meydana gelen önemli arızaları sebep-etki ilişkisi diyagramıyla tanımlanma ve analiz etmeye yaramaktadır. Elde edilen sonuçlar, denizde gemi güvenliği ve tehlikeli makine etkilerinin önlenmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gemi dizel motoru, DEMATEL, gemi, makine arızaları

Veysi Başhan, Hakan Demirel. Evaluation of Critical Operational Faults of Marine Diesel Generator Engines by Using DEMATEL Method. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 119-128

Corresponding Author: Veysi Başhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale