E-ISSN: 2148-9386
The Exclusive Economic Zone In The Eastern Mediterranean: Delimitation Agreements, Stakeholders And Strategies [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 81-94 | DOI: 10.5505/jems.2017.29200

The Exclusive Economic Zone In The Eastern Mediterranean: Delimitation Agreements, Stakeholders And Strategies

Nur Jale Ece
Mersin University, Maritime Faculty, Department of Maritime Business Administration, Mersin

The Eastern Mediterranean Basin has great geopolitical and geostrategic importance from the points of high potential of energy resources, military, commercial and transportation. Although it was pointed out in the “1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), states that the delimitation of the Exclusive Economic Zones (EEZ)”by agreement should be in accordance with international law on an equitable basis; the states in the region declare EEZs unilaterally and enter into bilateral treaties without considering the rights of the third States in order to share the marine energy resources. In the study, importance of geopolitial and geostrategic of Eastern Mediterranean, disputes concerning delimitations of EEZ, the delimitation of maritime juristiction and strategic stakeholders have been examined and it has been proposed for Turkey’s strategy on EEZ in Mediterranean And Aegean Seas.. General evaluation has been conducted. The study concluded that Turkey, in order to protect national and other economic interests should declare EEZs in the Mediterranean and Aegean Seas, put forward the charts showing the coordinates of the delimits of its EEZs and sign the delimitation agreements of the EEZ with the coastal states.

Keywords: Exclusive Economic Zone, Eastern Mediterranean, Natural Gas Reserves, Energy, Delimitation Agreements

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge: Sınırlandırma Anlaşmaları, Paydaşlar ve Stratejiler

Nur Jale Ece
Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Mersin

Doğu Akdeniz Havzası, yüksek potansiyel enerji kaynaklarının sahip olması, askeri, ticari ve ulaştırma açısından jeopolitik ve jeostratejik önemi haizdir. “1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)”nin anlaşma yoluyla sınırlandırılmasının, hakkaniyet ilkesine göre uluslararası hukuk çerçevesinde yapılması yer almasına rağmen Doğu Akdeniz’deki devletler deniz enerji kaynaklarını paylaşmak amacıyla MEB’lerini bölgedeki üçüncü devletlerin hakkını gözetmeden tek taraflı olarak ilan etmekte ve ikili antlaşmalar yapmaktadır. Çalışmada, Doğu Akdeniz Havzasının jeostratejik ve jeopolitik önemi, MEB sınırlandırma uyuşmazlıkları, Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve stratejik paydaşlar incelenmiş, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege Münhasır Ekonomik Bölgesindeki stratejilerine ilişkin önerilerde bulunulmuş, konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak Türkiye’nin söz konusu bölgede çıkarlarını korumak için Akdeniz ile Ege’de Münhasır Ekonomik Bölgesini ilan etmesi, MEB deniz yetki alanını gösteren haritaları ortaya koyması ve kıyıdaş ülkelerle münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmaları yapmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Münhasır Ekonomik Bölge, Doğu Akdeniz, Doğal Gaz Rezervleri, Enerji, Sınırlandırma Anlaşmaları

Nur Jale Ece. The Exclusive Economic Zone In The Eastern Mediterranean: Delimitation Agreements, Stakeholders And Strategies. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(1): 81-94

Corresponding Author: Nur Jale Ece, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale