E-ISSN: 2148-9386
Economic Analysis of A Ship Refrigeration System in case of Variable Sea Water Temperature Conditions [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 67-74 | DOI: 10.5505/jems.2015.29392

Economic Analysis of A Ship Refrigeration System in case of Variable Sea Water Temperature Conditions

Veysi Başhan, Adnan Parlak
Yıldız Technical University, Faculty Of Naval Architecture And Maritime, Department Of Marine Engineering Operations

As known Kyoto Protocol forces the states to decrease carbon emissions due to the combustion of hydrocarbon content fuels in the energy plants. When current technologies have been investigated, it seems that there is no method that directly decreases carbon emissions. Nowadays, the most effective way for decreasing carbon emissions is to develop methods that increase the fuel efficiency of systems. In recent years international rules related to energy efficiency ships came into force.One of the components that consume energy in ships is HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning refrigeration) system. In existing ships, refrigeration systems are designed to work under extreme conditions and compressors work at constant speed. In these systems, sea water is used as a coolant in condenser. When sea water temperature increases, the compressor outlet pressure must be kept higher in order to ensure condensation in condenser outlet. This situation causes increase in power demand of compressors which result in decrease of COP. On the other hand, when the sea water temperature decreases, the power demand of compressor decreases. In that case, itcannot be benefited from energy saving potential of refrigeration system occurred in lower sea water temperature conditions.
In this study, usage of variable speed compressors in refrigeration system is considered and a comparison of constant speed compressor system and variable speed compressor system is carried out. The condenser outlet temperature is utilized as main parameter for compressor speed adjustment and energy saving potential is calculated.

Keywords: Energy Efficiency, Ship, Refrigeration Systems, EEDI, EEOI, MARPOL.

Değişken Deniz Suyu Sıcaklıklarında Çalışan Bir Gemi Soğutma Sisteminin Ekonomik Analizi

Veysi Başhan, Adnan Parlak
Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, İstanbul

Bilindiği üzere Kyoto Protokolü, hidrokarbon yakıt ile çalışan enerji sistemlerinde karbon salınımını azaltmayı öngörmektedir. Mevcut teknolojiler incelendiğinde, hidrokarbon esaslı yakıt tüketen sistemlerde karbon salınımını doğrudan azaltacak bir yöntem hali hazırda bulunmamaktadır. Günümüzde, karbon salınımını azaltmanın en etkin yolu yakıt tüketiminin azaltılmasıdır.Son yıllarda gemilerde de enerji verimliliğine yönelik uluslararası kurallar yürürlüğe girmiştir. Gemilerde enerji tüketen bileşenlerden bir tanesi soğutma ve iklimlendirme sistemleridir. Mevcut gemilerde soğutma sistemleri ekstrem şartlara göre ve sabit devirde çalışacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu sistemlerde kondanserde yoğuşma için soğutucu akışkan olarak deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz suyu sıcaklığı arttıkça, soğutucu akışkanın kondanser çıkışında yoğuşmayı temin edecek şekilde kompresör çıkış basıncını arttırmak gerekmektedir. Bu durumda, kompresörün çektiği güç de artmaktadır. Deniz suyu sıcaklığı düştüğünde ise soğutucu akışkanın yoğuşmasınıçok daha düşük çıkış basınçta sağlamak mümkündür.Bu durumda da kompresörün güç ihtiyacı azalmaktadır. Sabit devirle dönen mevcut soğutma kompresörleriyle düşük deniz suyu sıcaklıklarında soğutma sisteminin enerji tasarruf potansiyelinden faydalanılamamaktadır.
Bu çalışmada değişken devirli kompresöre sahip soğutma sistemi kullanılması durumunda; kompresör devri, kondanser çıkış sıcaklıklarına göre değişken hale getirilmesiylesoğutma sistemi etkinlik değerleri, sabit devirde çalışan soğutma sistemiyle karşılaştırılarak enerji tasarruf potansiyelleri hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Gemi, Soğutma Sistemleri, EEDI, EEOI, MARPOL.

Veysi Başhan, Adnan Parlak. Economic Analysis of A Ship Refrigeration System in case of Variable Sea Water Temperature Conditions. JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 67-74

Corresponding Author: Veysi Başhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale