E-ISSN: 2148-9386
Experimental Performance Analysis of Partially Loaded a Natural Gas Fuelled Research Engine [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 85-91 | DOI: 10.5505/jems.2018.42104

Experimental Performance Analysis of Partially Loaded a Natural Gas Fuelled Research Engine

Mehmet Çakır
Yildiz Technical University, Department Of Marine Engineering Operations, İstanbul, Turkey

In this study, a single-cylinder research engine was refitted to compressed natural gas (CNG) fuel. The effect of CNG fuel on the engine performance has been examined in different engine loads and speeds in detail. In the single-cylinder test engine, the CNG fuel was injected to intake manifold through the suction time. Performance measurements showed that the effective power is increased with the engine speed increase. The specific fuel consumption decreased as the load increased, but it was seen to increase with the engine speed increase. Similarly, it is seen that volumetric efficiency is about 80% at the low speeds; it is about 65% as the engine speed increase. As a result, the specific research engine at compression ratio 10 was run with CNG fuel, the performance curves were obtained, and performance analysis was carried out successfully. The results show that volumetric efficiency decreases and the fuel consumption increases as speed increases.

Keywords: Natural Gas, Engine Performance, Clean Energy

Doğal Gaz Yakıtlı Bir Araştırma Motorunun Kısmi Yüklerdeki Performansının Deneysel Analizi

Mehmet Çakır
Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada tek silindirli bir araştırma motoru sıkıştırılmış doğal gaz (compressed natural gas, CNG) yakıtının kullanımı için uygun hale getirilmiştir. Motor farklı yük ve devirlerde çalıştırılmış olup, CNG yakıtının performans değerlerine etkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Deney motorunda CNG yakıtı emme manifoldu üzerinden emme zamanı enjekte edilmiştir. Yakıt miktarı enjektörün açık kalma süresiyle kontrol edilmiştir. Yapılan performans ölçümleri sonucu efektif gücün motor devrinin yükselmesiyle arttığı belirlenmiştir. Özgül yakıt tüketimi ise motor devrinin yükselmesiyle artmış, ancak yükün artırılmasıyla azaldığı görülmüştür. Aynı şekilde volümetrik verim düşük yüklerde %80 civarında iken motor devrinin yükselmesiyle birlikte %65 civarına düştüğü belirlenmiştir. Sonuç olarak, deney motoru sıkıştırma oranı 10 için CNG yakıtı ile çalıştırılmış, performans eğrileri başarılı bir şekilde elde edilerek analizler gerçekleştirilmiştir. Yakıt olarak CNG kullanılması durumunda motor devrinin artmasıyla volümetrik verimin azaldığı ve yakıt tüketiminin arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Doğal Gaz, Motor Performans, Temiz Enerji

Mehmet Çakır. Experimental Performance Analysis of Partially Loaded a Natural Gas Fuelled Research Engine. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 85-91

Corresponding Author: Mehmet Çakır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale