E-ISSN: 2148-9386
The Academician Profiles Of Maritime Higher Education Institutions In Turkey [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2013; 1(1): 7-14

The Academician Profiles Of Maritime Higher Education Institutions In Turkey

Selçuk Nas1, Burcu Çelik2
1Maritime Faculty, Dokuz Eylul University, İzmir
2Turgut Kiran Maritime School, Recep Tayyip Erdogan University

The aim of this study is to determine the profiles of the maritime higher education
institutions in Turkey, their capacities and profiles of the academicians with maritime
background employed in such institutions. During the study, structured interview
questions have been used. Data collected was obtained through official sources.
Maritime higher education institutions providing education at the undergraduate level
with fulltime employed academicians (with maritime background) have been evaluated
via the data obtained using the methods of statistical analysis.

Keywords: Academician with Maritime Background, Maritime Higher Education

Türkiye’deki Denizcilik Eğitimi Veren Kurumların Akademisyen Profili

Selçuk Nas1, Burcu Çelik2
1Denizcilik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
2Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize

Bu çalışma, Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı lisans düzeyinde eğitim veren
denizcilik eğitim kurumları, kontenjanları ve bu kurumlarda istihdam edilen deniz
kökenli akademisyenlerin profillerinin tespitine yönelik bir çalışmadır. Araştırmada,
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, resmi
yollardan ve resmi kaynaklar üzerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler, istatistiksel
analiz yöntemleri kullanılarak, lisans düzeyinde eğitim veren denizcilik eğitim
kurumlarında tam süreli olarak istihdam edilen akademisyenlerin profilleri ortaya
konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Deniz Kökenli Akademisyen, Denizcilik Eğitimi.

Selçuk Nas, Burcu Çelik. The Academician Profiles Of Maritime Higher Education Institutions In Turkey. JEMS Maritime Sci. 2013; 1(1): 7-14

Corresponding Author: Selçuk Nas, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale