E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 3 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 93-98

The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty

Selçuk Nas, Burak Okşayan
Maritime Faculty, Dokuz Eylul University, İzmir

This study was performed to determine the “Body Mass Index” (BMI) of students of Dokuz Eylul University Faculty of Maritime. For this purpose, height and body weight of 328 students were measured in December 2012. Then, archival research has been carried out to gather height and body weight data of these students which were measured during their admission to the Faculty. Changes of BMI values of students over the years, which were calculated by using the data collected, were analyzed. As a result, students were admitted to the faculty with an average BMI of 22, 8 as “normal weight”. 5 years later, students were graduated with an average BMI of 24, 8 as close to “overweight” limit.

Keywords: Obesity, Body mass index, Maritime Faculty students.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Arasında Obezite Araştırması

Selçuk Nas, Burak Okşayan
Denizcilik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin “Beden Kitle
Endekslerinin” (BKE) belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 328 öğrencinin 2012
Aralık ayında boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra bu öğrencilerin fakülteye
ilk kabullerindeki yapılan boy ve vücut ağırlığı ölçüm verilerini toplamak için arşiv çalışması
yapılmıştır. Toplanan veriler kullanılarak hesaplanan, öğrencilerin BKE değerlerinin yıllara
göre değişimleri incelenmiştir. Sonuç olarak öğrenciler ortalama 22,8 BKE değeri ile “normal
kilolu” olarak Fakülteye kabul edilmektedir. 5 yıl sonra ise ortalama 24,3 BKE değeri ile “fazla kilolu” sınırına yakın olarak mezun olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Beden kitle endeksleri, Denizcilik Fakültesi öğrencileri.

Selçuk Nas, Burak Okşayan. The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 93-98

Corresponding Author: Selçuk Nas, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale