E-ISSN: 2148-9386
Value Creation in Project Cargo Logistics: A Delphi Study [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 255-274 | DOI: 10.5505/jems.2018.48343

Value Creation in Project Cargo Logistics: A Delphi Study

Gül Denktaş Şakar1, Esra Yıldırım2, Ezgi Mansuroğlu2
1Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, Department Of Logistics Management İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, Department Of Maritime Business Administration İzmir, Turkey

Project cargo logistics, with its idiosyncratic logistics processes and transportation of large, heavy and high-value cargoes, is a developing industry in Turkey. Value creation for project cargo transportation plays a critical role in gaining competitiveness in such unique industry. Hence, the duties of related parties, the main value creation enablers, value creation outcomes and the barriers restricting such value creation should be explored. This paper sets out to provide an understanding on project cargo logistics value creation concept. Its purpose is to identify the critical enablers of value creation as well as the main outcomes of value creation. An exploratory Delphi study with two rounds is employed. Key enablers include the partner-related and project cargo logistics operations-related dimensions. Critical outcomes have been classified as operational efficiency, service effectiveness and technology adoption/innovation. Findings can assist both operators and governmental bodies in aligning their services and procedures within value creation perspective.

Keywords: Project Cargo Logistics, Delphi Study, Value Creation, Turkey

Proje Yük Lojistiğinde Değer Yaratımı: Bir Delfi Çalışması

Gül Denktaş Şakar1, Esra Yıldırım2, Ezgi Mansuroğlu2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, İzmir

Proje yük lojistiği, geniş, ağır ve yüksek değerli yüklerin taşınması ve kendine özgü lojistik süreçleri ile Türkiye'de gelişmekte olan bir sektördür. Proje yük lojistiğinde değer yaratma, rekabet gücü elde etmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, ilgili tarafların görevleri, temel değer yaratıcı öğeler, değer oluşum çıktıları ve değer oluşumunu engelleyen bariyerlerin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, proje yük lojistiğinde değeri yaratma kavramına yönelik bir bakış açısı sağlamaktadır. Çalışma, değer yaratıcı öğeler ile ve değer yaratmanın ana sonuçlarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada yöntem olarak Delphi kullanılmaktadır. Değer yaratmanın ana sonuçları operasyonel etkinlik, hizmet etkililiği ve teknolojiye uyum/yenilik olarak sınıflandırılmıştır. Bulgular, hem uygulayıcılara hem de devlet kurumlarına, hizmetlerini ve prosedürlerini değer yaratma perspektifine uyumlu hale getirmede yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Proje Yük Lojistiği, Delfi Çalışması, Değer Yaratımı, Türkiye

Gül Denktaş Şakar, Esra Yıldırım, Ezgi Mansuroğlu. Value Creation in Project Cargo Logistics: A Delphi Study. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(3): 255-274

Corresponding Author: Gül Denktaş Şakar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale