E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 2 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Situational Awareness Analysis of Port Pilotage Services [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 333-347 | DOI: 10.5505/jems.2018.48569

Situational Awareness Analysis of Port Pilotage Services

Serkan Kahraman1, Yusuf Zorba2
1Dokuz Eylul University, Marine Transportation Systems Engineering,İzmir
2Dokuz Eylul University, Maritime Faculty, izmir

Situational Awareness (SA) is generally described as the perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning and the projection of their status in the near future. SA has emerged in the military aviation for improving safety and prevention of accidents. In the last decade, it was also used in user-focused areas like civil aviation sector, air and sea traffic operations, nuclear plant facilities, offshore oil platforms etc. In this study, maritime pilots and shipmasters situational awareness levels have been analyzed with the SAGAT method using bridge simulator system and the results have been obtained. The importance of the study is to examine the concept of situational awareness for port pilotage services, which is extremely important for the maritime safety. Some of the key findings are positive effects of experience on situational awareness and those who pay attention to factors such as speed and distance in maneuver possess highest situational awareness. In addition, some improvements are proposed in accordance with the conclusions of this study, to increase the quality of the techno nautical services used by pilots and masters.

Keywords: Situational Awareness, Marine Pilotage, Techno-Nautical Services, SAGAT, port maneuvering

Liman Kılavuzluk Hizmetlerinde Durumsal Farkındalık Analizi

Serkan Kahraman1, Yusuf Zorba2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Anabilimdalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir

Durumsal farkındalık, genel anlamda; hayatın her aşamasında etrafında neler olup bittiğinin farkında olup, algılanan bilgilerin o anda ve yakın geleceğe yansıtmak şeklinde tanımlanmaktadır. Çıkış alanı ilk olarak askeri havacılıkta olmuş, son 10 yıl içinde ise sivil havacılık, hava ve deniz trafik operatörleri, nükleer santraller, açık deniz sondaj çalışanları gibi operatör / kullanıcı temel merkezli; bilgisayar - yarı bilgisayar kaynaklı ve / veya amaca yönelik yardımcı sistemlerin kullanıldığı, karar vermenin ön planda olduğu alanlarda uygulanmıştır. Bu çalışmada, denizcilik endüstrisinin içinde bulunan liman kılavuzluk hizmetlerinde gemi kaptanları ve kılavuz kaptanların durumsal farkındalık analizi SAGAT yöntemiyle simülatör ortamında analiz edilmeye çalışılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar doğrultusunda durumsal farkındalık kavramının teknik seyir hizmetleri kalitesini arttıran öneriler de sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Durumsal Farkındalık, Kılavuzluk, Teknik Seyir Hizmetleri, SAGAT, Liman manevrası

Serkan Kahraman, Yusuf Zorba. Situational Awareness Analysis of Port Pilotage Services. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 333-347

Corresponding Author: Yusuf Zorba, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale