E-ISSN: 2148-9386
Container Port Selection in Contestable Hinterlands [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(3): 249-265 | DOI: 10.5505/jems.2016.49369

Container Port Selection in Contestable Hinterlands

Kemal Akbayırlı1, Durmuş Ali Deveci2, Gökçay Balcı3, Ercan Kurtuluş4
1Department of Maritime Business Administration, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey - Department of Maritime Business Administration, Ordu University, Ordu, Turkey
2Department of Maritime Business Administration, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
3Department of Maritime Business Administration, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey - Department of Maritime Business Administration, Bursa Technical University, Bursa, Turkey
4Department of Maritime Business Administration, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey - Department of Maritime Business Administration, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Port competition has become fiercer day by day because of the developments in hinterland networks, port innovations at port, port privatization policies and the changing specific service expectations of port users. This competitive environment has led to shift the hinterlands from captive to contestable. The customer focus in determining level of service quality and service diversity is crucial to gain share from this contestable and competitive hinterlands. Therefore, the main aim of this study is to determine port selection criteria of port users and develop a model for measuring selection criteria of port users in contestable hinterlands. A confirmatory factor analysis was applied to develop a model for port selection in a contestable hinterland. The model includes 7 main constructs and total 32 criteria. Themodel reveals that competitiveness of ports in contestable hinterlands are not only affected by service based factors but also external ones such as number and frequency of shipping lines calling at port are vital.

Keywords: Container Port, Competitiveness, Port Selection, Contestable Hinterland

Rekabete Açık Hinterlantlarda Konteyner Limanı Seçimi

Kemal Akbayırlı1, Durmuş Ali Deveci2, Gökçay Balcı3, Ercan Kurtuluş4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, İzmir - Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, Ordu
2Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, İzmir - Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, Bursa
4Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, İzmir - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, Trabzon

Gelişen hinterlant bağlantıları, liman inovasyonları, liman özelleştirme politikaları ve liman kullanıcılarının değişen özel beklentileri nedeniyle liman rekabeti her geçen gün daha çetin bir hal almaktadır. Bu rekabetçi ortam liman hinterlantlarının kazanılmış olmaktan çıkıp rekabete açık olmalarına yol açmıştır. Bu rekabete açık ve rekabetçi hinterlantlardan pay almak için hizmet kalitesinin düzeyinin ve servis çeşitliliğinin belirlenmesinde müşteri odaklı olmak elzemdir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, rekabete açık hinterlantlardaki liman kullanıcılarının liman seçim kriterlerini araştırmak ve bu liman kullanıcılarının seçim kriterlerini ölçen bir model geliştirmektir. Rekabete açık hinterlantlarda liman seçimine ilişkin bir model geliştirmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Model 7 ana çatı ve toplam 32 kriterden oluşmaktadır. Model, rekabete açık alanlarda limanların rekabetçiliğinin sadece hizmet tabanlı etmenlerden etkilenmediğini ayrıca, limana uğrak yapan hatların sayısı ve sıklığı gibi dış faktörlerin de oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konteyner Limanı, Rekabetçilik, Liman Seçimi, Rekabete Açık Hinterlant

Kemal Akbayırlı, Durmuş Ali Deveci, Gökçay Balcı, Ercan Kurtuluş. Container Port Selection in Contestable Hinterlands. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(3): 249-265

Corresponding Author: Kemal Akbayırlı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale