E-ISSN: 2148-9386
Numerical Investigation of 2-D Wave Making Characteristics of a Submerged Hydrofoil [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 33-41 | DOI: 10.5505/jems.2019.50362

Numerical Investigation of 2-D Wave Making Characteristics of a Submerged Hydrofoil

Murat Ayyıldız1, Ahmet Ziya Saydam2, Murat Özbulut1
1Faculty of Engineering, Piri Reis University, Istanbul, Turkey
2Hidro-Teknik Nautical Design Technologies Ltd., Istanbul, Turkey

In this study, 2-D wave making characteristics of a submerged hydrofoil has been investigated in a numerical fashion. Experimental data available for different depths of submergence and flow velocities have been compared to the results obtained by a commercial RANS CFD code and an in-house SPH code. The capabilities of the numerical approaches in terms of capturing the free surface deformation have been assessed. At high Froude numbers, the induced wave profiles have been observed to exhibit an unsteady nature by both numerical methods.
The pressure contours obtained from the numerical analysis have also been compared with each other. It has been seen that the agreement between the results of the well-established RANS method and recently progressing SPH technique is encouraging for further development.

Keywords: Open Channel flow, CFD, SPH, RANS, Hydrofoil, Free Surface Hydrodynamics

Serbest Yüzeye Yakın Bir Kanada Ait Dalga Karakteristiğinin Sayısal Teknikler ile İncelenmesi

Murat Ayyıldız1, Ahmet Ziya Saydam2, Murat Özbulut1
1Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İstanbul
2Hidro-Teknik Tasarım Teknolojileri Ltd., İstanbul

Bu çalışmada, serbest su yüzeyine yakın bir hidrofoil etrafındaki akış, yani 2 boyutlu dalga yapımı problemi sayısal olarak incelenmiştir. Deney sonuçları farklı derinlikler ve akış hızlarında RANS hesaplamalı akışkanlar dinamiği kodu ve interpolasyonlu parçacık hidrodinamiği(İPH) yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Sayısal yaklaşımların serbest su yüzeyi deformasyonunun tahmini açısından kabiliyetleri değerlendirilmiştir. Özellikle yüksek Froude sayılarında, indüklenen dalga profillerinin, her iki sayısal yöntemde de yüksek mertebede zamana bağlı (kararsız) bir doğası olduğu gözlemlenmiştir.
Sayısal analizden elde edilen basınç hatları da birbiriyle karşılaştırılmıştır. Sayısal çözüm teknikleri açısından gelişimini büyük ölçüde tamamlamış RANS yönteminin sonuçları ile görece yeni sayılabilecek ve halen gelişimini devam ettirmekte olan İPH yönteminin sonuçları arasındaki uyumluluğun gelecek araştırma çalışmaları açısından ümit verici olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Açık Kanal Akışı, HAD, İPH, RANS, Hidrofoil, Serbest Su Yüzeyi

Murat Ayyıldız, Ahmet Ziya Saydam, Murat Özbulut. Numerical Investigation of 2-D Wave Making Characteristics of a Submerged Hydrofoil. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(1): 33-41

Corresponding Author: Ahmet Ziya Saydam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale