E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 2 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Analysis of Empty Container Accumulation Problem of Container Ports [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 319-332 | DOI: 10.5505/jems.2018.53325

Analysis of Empty Container Accumulation Problem of Container Ports

Ünal Özdemir
Mersin University, Maritime Faculty, Department Of Maritime Business Administration,campus Of Tece, Mezitli- Mersin

In this study, the empty container problem is evaluated by quantification of factors related to empty container accumulation as well as alternative ways that can be followed for solutions. The study is mainly constructed as two parts; the first part is on identifying involving factors by using DEMATEL and the second part deals with alternative solutions by applying TOPSIS method. The main causes affecting empty containers were found as trading imbalance, irregular distribution, delivery time, unbalanced freight charges and inadequate port management. Finally, based on applied Multi Criteria Decision Making approach, this study suggest that empty container problem can be solved by sharing infrastructures and equipment among logistic companies, allocating storage areas for empty containers outside the ports and following robust fast custom regulations.

Keywords: Empty Container, Container Ports, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy TOPSIS.

Konteyner Limanlarına Yönelik Boş Konteyner Yığılması Probleminin Analizi

Ünal Özdemir
Mersin Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Tece Kampüsü, Mezitli Mersin

Bu çalışma ile limanlarda boş konteyner yığılmasına neden olan etkenler tespit edilmiş ve bu soruna ilişkin uygulanabilir, pratik çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmakta olup ilk aşamada konteyner limanlarında yaşanan boş konteyner yığılmasına neden olan kriterler tespit edilmiş ve bu kriterlerin birbirleri ile olan ilişkileri, önem dereceleri bulanık DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) yöntemi ile değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise bu soruna çözüm getirebilecek olan alternatifler belirlenerek bulanık TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) yöntemi yardımı ile alternatifler arasında sıralama yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre konteyner limanlarında boş konteyner yığılmasına neden olan en önemli faktörlerden bazıları sırasıyla; ticari dengesizlik, düzensiz sevkiyat ve teslimat süreleri, navlun fiyatlarındaki dengesizlikler ve yetersiz liman yönetimleri olarak tespit edilmiştir. Bu soruna çözüm getirebilecek en önemli alternatiflerden bazıları ise; ortak ekipman kullanımı / firmalar arası konteyner havuzu, liman dışı konteyner depolama alanlarının oluşturulması ve gümrük düzenlemeleri olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Boş Konteyner, Konteyner Limanları, Bulanık DEMATEL, Bulanık TOPSIS.

Ünal Özdemir. Analysis of Empty Container Accumulation Problem of Container Ports. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(4): 319-332

Corresponding Author: Ünal Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale