E-ISSN: 2148-9386
ACFD Study On the Hydrodynamic Characteristics of the Antifouling Paints [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 318-331 | DOI: 10.5505/jems.2019.63644

ACFD Study On the Hydrodynamic Characteristics of the Antifouling Paints

Utku Cem Karabulut1, Yavuz Hakan Özdemir2, Barış Barlas3
1Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Bandırma Onyedi Eylul University
2Department of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Canakkale Onsekiz Mart University
3Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Istanbul Technical University

This paper presents a computational fluid dynamics (CFD) approach which can be used to investigate the hydrodynamic performances of various antifouling paints. Steady Reynolds - Averaged - Navier - Stokes (RANS) equations were solved for the flows around a flat plate at Reynolds number of 2,8×〖10〗^6 and 5,5×〖10〗^6. The surface roughness effects were modelled as downward shift of the velocity profile at the log – law region of the boundary layer. Granville’s similarity law was used to extrapolate the results for a full scale ship. Results are in good agreement with the previous experimental and numerical studies.

Keywords: Antifouling paint, Ship resistance, CFD, Surface roughness

Antifouling Boyaların Hidrodinamik Özellikleri Üzerine Bir HAD Çalışması

Utku Cem Karabulut1, Yavuz Hakan Özdemir2, Barış Barlas3
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
3İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü

Bu çalışmada, çeşitli antifouling boyaların hidrodinamik performanslarını incelemek için kullanılabilecek bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yaklaşımı sunulmaktadır. Düz bir levhanın etrafında gelişen, Reynolds sayısı2,8×〖10〗^6ve 5,5×〖10〗^6olan akışları modellemek üzere, zamandan bağımsız zaman ortalamalı Navier Stokes (RANS) denklemleri çözülmüştür. Yüzey pürüzlülüğünün etkileri, sınır tabakanın logaritmik yasa bölgesindeki hız profilinde aşağı kayma olarak modellenmiştir. Tam ölçekli bir gemiye ait sürtünme direnci sonuçlarını tahmin etmek üzere Granville’nin benzerlik yasasından faydalanılmıştır. Sonuçlar daha önceki deneysel ve sayısal çalışmalar ile uyum içerisindedir.

Anahtar Kelimeler: Antifouling boya, Gemi direnci, HAD, Yüzey pürüzlülüğü

Utku Cem Karabulut, Yavuz Hakan Özdemir, Barış Barlas. ACFD Study On the Hydrodynamic Characteristics of the Antifouling Paints. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 318-331

Corresponding Author: Utku Cem Karabulut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale