E-ISSN: 2148-9386
Modeling of Manufacturing Time and Processes of Karadeniz Type Fishing Boat with Simulating Technique [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 93-102 | DOI: 10.5505/jems.2018.71602

Modeling of Manufacturing Time and Processes of Karadeniz Type Fishing Boat with Simulating Technique

Murat Özkök, Dursun Saral
Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

In this study, production process of a Black Sea type fishing boat was examined in detail and a model was created in the SIMIO simulation base. With this model, the production period of Black Sea type fishing boat was determined. Subsequently, by changing working hours in the manufacture of boats, the production period of the boats was determined and the effects of working hours on the boats production period were investigated. Consequently, it was observed that every increase in working time did not affect the production of boats, and the effects of regular increases in working hours on the production period of Black Sea type of boats were quantified.

Keywords: Boat production, simulation, manufacturing duration

Karadeniz Tipi Balıkçı Teknesinin İmalat Süre ve Süreçlerinin Benzetim Tekniği ile Modellenmesi

Murat Özkök, Dursun Saral
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Bu çalışmada, Karadeniz tipi bir balıkçı teknesinin üretim süreci detaylı olarak incelenmiş ve SİMİO simülasyon tabanında bir modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model ile Karadeniz tipi balıkçı teknesinin üretim süresi belirlenmiştir. Sonra, tekne imalatında çalışma saatleri değiştirilmek suretiyle teknenin imalat süresi belirlenmiş ve bu şekilde çalışma saatlerinin tekne üretim süresine olan etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, çalışma süresindeki her artışın tekne üretim süresini etkilemediği gözlemlenmiş ve çalışma saatlerindeki düzenli artışların Karadeniz tipi teknenin üretim süresi üzerine etkileri sayısal olarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tekne üretimi, benzetim, üretim süresi

Murat Özkök, Dursun Saral. Modeling of Manufacturing Time and Processes of Karadeniz Type Fishing Boat with Simulating Technique. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(2): 93-102

Corresponding Author: Murat Özkök, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale