E-ISSN: 2148-9386
A Qualitative Research on Ship Investments in Turkey [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(3): 228-241 | DOI: 10.5505/jems.2019.72621

A Qualitative Research on Ship Investments in Turkey

Ersin Fırat Akgül1, İsmail Bilge Çetin2
1Bandirma Onyedi Eylul University Maritime Faculty, Dept. of Maritime Business Administration, Bandirma, Balikesir, Turkey
2Dokuz Eylul University Maritime Faculty, Dept. of Maritime Business Administration,Izmir, Turkey

Ship investments including high amount of capital and high risk compared with other investment alternatives are important in the business life of a shipping firm. Therefore, comprehending dynamics on ship investments is essential. The motive of this study rests on this fact and it is aimed to determine the factors affecting ship investments of Turkish ship investors. In this context, a qualitative examination is employed to understand the nature of ship investments from the perspectives of professionals who have close relations with ship investors in Turkey and who are able to evaluate them in an objective manner. Findings reveals that market conditions and timing, payback period of the investment, technical features of the ship and profile, financing capacity and risk perception of investors have been identified as important criteria in ship investments in Turkey.

Keywords: Ship Investments, Turkey, Ship Investors, Qualitative Research

Türkiye'deki Gemi Yatırımları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Ersin Fırat Akgül1, İsmail Bilge Çetin2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Bandırma, Balıkesir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, İzmir

Yüksek miktarda sermaye gerektiren ve diğer yatırım alternatiflerine kıyasla yüksek risk içeren gemi yatırımları, denizcilik işletmeleri için oldukça önemlidir. Bu nedenle, gemi yatırımlarındaki dinamikleri anlamak önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, Türk gemi yatırımcılarının gemi yatırımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'deki gemi yatırımcıları ile yakın ilişkileri olan ve söz konusu yatırımcıları objektif olarak değerlendirebilecek profesyonellerin bakış açılarına yönelik nitel bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgular; Türkiye'de yatırım yapılacak gemi yatırımlarının değerlendirilmesinde; piyasa şartları ve zamanlama, yatırımın geri ödeme süresi, geminin teknik özellikleri ile yatırımcı profili, finansman kapasitesi ve risk algısının gemi yatırımlarında öne çıkan faktörler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi Yatırımları, Türkiye, Gemi Yatırımcıları, Nitel Araştırma

Ersin Fırat Akgül, İsmail Bilge Çetin. A Qualitative Research on Ship Investments in Turkey. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(3): 228-241

Corresponding Author: Ersin Fırat Akgül, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale