E-ISSN: 2148-9386
Cost Efficiency and Emission Analysis of a Bulk Carrier Cranes Operation [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 27-36 | DOI: 10.5505/jems.2018.73645

Cost Efficiency and Emission Analysis of a Bulk Carrier Cranes Operation

Veysi Başhan1, Mehmet Çakır2, Halil İbrahim Sönmez1
1Department of Naval Architecture and Marine Engineering,Yıldız Technical University,İstanbul,Turkey
2Department of Marine Engineering,Yıldız Technical University,İstanbul,Turkey

This study carries out economic analyzes of the cranes belonging to the M/V İnce İnebolu. Analyzes were repeated for variable fuels considering ECA (Emission Control Areas), and variable fuel prices were included into analyzes given the fluctuating fuel prices. As a result of these analyzes, the amount of fuel consumed has been determined by calculating the power of the diesel generator from the operation of the crane. In addition, this study calculated how much NOx, SO2, CO2, PM and HC emissions this fuel generates. Since a crane is operated at 25% of the generator load, in a year, a company, with 10 ships with similar characteristics to the vessel where the work was done, has released about 30-35 tons of SO2, 38-42 tons of NOx, 1980-2090 tons of CO2, 2.8-3 tons of PM and 4.2-4.5 tons of HC emissions to the atmosphere. The results demonstrate that running the crane with the diesel generator at 25% load causes between 60.000USD - 70.000USDannual operating cost for IFO 380 and IFO 180 fuels, and between 100.000USD -110.000USD annual operating cost for MGO. As a result, this study calculates the cost of crane usage through the economic analysis of cargo loading and unloading operations of the ship by cranes, and thereby, enables a comparison with loader usage.

Keywords: Bulk Carrier Ship, Emission, Crane, Cost Analysis

Bir Dökme Yük Gemisi Kreyn Operasyonunun Maliyet Etkinliği ve Emisyon Analizi

Veysi Başhan1, Mehmet Çakır2, Halil İbrahim Sönmez1
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi,Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Bu çalışmada M/V İnce İnebolu gemisine ait kreynlerin ekonomik analizleri yapılmıştır. Analizler ECA (Emisyon Kontrol Bölgeleri) göz önüne alınarak farklı yakıtlar için tekrarlanmıştır. Yakıt fiyatlarının artabileceği ihtimaline karşın değişken yakıt fiyatları da hesaba katılmıştır. Bu analizler sonucunda kreyn çalıştırılmasının dizel jeneratörden çektiği güç hesaplanarak, harcanan yakıt miktarı tespit edilmiştir. Buna ek olarak, kreyn için harcanan bu yakıtın ne kadar NOx, SO2, CO2, PM ve HC emisyonu oluşturduğu hesaplanmıştır. %25 jeneratör yükünde kreyn çalıştırılması sebebiyle, 1 yılda, çalışmanın yapıldığı gemiyle benzer özellikte 10 gemisi olan bir şirket atmosfere yaklaşık 30-35 ton SO2, 38-42 ton NOx, 1980-2090 ton CO2, 2.8-3 ton PM ve 4.2-4.5 ton HC emisyonları salmaktadır. Çalışma sonucunda, dizel jeneratörün %25 yükte iken kreynin çalıştırılmasıyla IFO 380 ve IFO 180 yakıtlarında 60.000-70.000 $ arasında, MGO için 100.000-110.000 $ arasında yıllık çalıştırma maliyeti olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada gemi yüklerinin kreynle yükleme-tahliye operasyonlarının ekonomik analizi yapılarak kreynlerin kullanım maliyeti hesaplanmış ve loader kullanılmasıyla karşılaştırma yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dökme Yük Gemisi, Emisyon, Kreyn, Maliyet Analizi

Veysi Başhan, Mehmet Çakır, Halil İbrahim Sönmez. Cost Efficiency and Emission Analysis of a Bulk Carrier Cranes Operation. JEMS Maritime Sci. 2018; 6(1): 27-36

Corresponding Author: Veysi Başhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale