E-ISSN: 2148-9386
Volume : 10 Issue : 2 Year : 2022


JEMS apply the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence to all manuscripts to be published
ABSTRACTING & INDEXING
Analysis of the Effects of Welding Parameters on CO2 Gas Emission in Gas Metal Arc Welding of AH-36 Shipbuilding Steel with Metal Cored Wire [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(3): 234-241 | DOI: 10.5505/jems.2017.74046

Analysis of the Effects of Welding Parameters on CO2 Gas Emission in Gas Metal Arc Welding of AH-36 Shipbuilding Steel with Metal Cored Wire

Tolga Mert
Yildiz Technical University, Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, Materials Science and Manufacturing Technologies Division, Istanbul

Welding is one of the leading joining techniques, which is often utilized, in shipbuilding, heavy industry and manufacturing sector. Since it can reach high manufacturing rates, offer ease of use compared with shielded metal arc welding and compatibility with automation, gas metal arc welding is one of the most preferred welding methods. Besides its technological advantages, welding process has some drawbacks. Welding fume emission is one of the most important disadvantages.
In this study, welding of low carbon structural steel was performed by using metal cored wire applying gas metal arc technique at different welding parameters and CO2 gas emission was measured. The highest and lowest CO2 emissions in experiments, which were designed according to Taguchi, were obtained with 220 A and 200 A currents, 25 cm.min-1 and 25 cm.min-1 welding speeds, 20 mm and 15 mm electrode extensions, 18 L.min-1 and 10 L.min-1 flow rates, Ar+%20CO2 ve Ar+%5CO2 shielding gas mixtures, respectively. Effects of the welding parameters were examined using Taguchi and variance analyses and evaluated in terms of worker’s health and the environment.

Keywords: Gas Metal Arc Welding, Metal Cored Wire, CO2, Emission, Taguchi and ANOVA

AH-36 Gemi İnşa Çeliğinin Metal Özlü Telle Gazaltı Kaynağında Kaynak Parametrelerinin CO2 Gazı Emisyonuna Etkilerinin Analizi

Tolga Mert
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

Kaynak, gemi inşasında, ağır sanayi ve imalat sektöründe sık kullanım alanı bulan birleştirme yöntemlerinin başında gelmektedir. Gazaltı kaynağı ise yüksek imalat hızlarına ulaşılabilmesi, örtülü elektrot ark kaynağına göre göreceli kolay kullanım sunması ve otomasyona uyumluluğu sayesinde kaynak yöntemleri içerisinde en çok tercih edilenlerin başında gelmektedir. Teknolojik avantajlarının yanında kaynak prosesinin bazı dezavantajları da mevcuttur. Kaynak dumanı emisyonu bunların en önemlilerindendir.
Bu çalışmada, farklı kaynak parametrelerinde, metal özlü tel kullanılarak gazaltı ark kaynak yöntemi ile düşük karbonlu yapı çeliği kaynağı gerçekleştirilmiş ve deneyler esnasında açığa çıkan CO2 gazı emisyonu ölçülmüştür. Taguchi deney tasarımına göre yapılan deneylerde en yüksek ve en düşük CO2 emisyonları, sırasıyla, 220 A ve 200 A akımlar, 25 cm.min-1 ve 25 cm.min-1 kaynak hızları, 20 mm ve 15 mm serbest tel boyları, 18 L.min-1 ve 10 L.min-1 gaz debileri, Ar+%20CO2 ve Ar+%5CO2 koruyucu gaz karışımları ile elde edilmiştir. Kaynak parametrelerinin etkileri, Taguchi ve varyans analizleri ile irdelenmiştir; ayrıca çalışan sağlığı ve çevre açısından da değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazaltı Kaynağı, Metal Özlü Tel, CO2, Emisyon, Taguchi ve ANOVA

Tolga Mert. Analysis of the Effects of Welding Parameters on CO2 Gas Emission in Gas Metal Arc Welding of AH-36 Shipbuilding Steel with Metal Cored Wire. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(3): 234-241

Corresponding Author: Tolga Mert, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale