E-ISSN: 2148-9386
Investigation of Occupational Accidents Occurred in Ports By Using Fuzzy DEMATEL and Fuzzy TOPSIS Methods [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(3): 235-247 | DOI: 10.5505/jems.2016.74936

Investigation of Occupational Accidents Occurred in Ports By Using Fuzzy DEMATEL and Fuzzy TOPSIS Methods

Ünal Özdemir
Maritime Faculty, Department Of Maritime Business Management, Mersin University, Campus Of Tece, Mezitli- Mersin, Turkey.

In this study causes of occupational accidents occurred in ports, and measures to be taken were discussed in order to reduce or prevent such accidents. In this study, factors have been identified that lead to occupational accidents occurred in ports and have tried to present the alternative solutions can be applied on this issue. Severity of the reasons that led to the accident and relationships with each other identified by using fuzzy DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), also to be able to sort through the alternative solutions were made with a model using the fuzzy TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) method approach. According to the results of the study, some of the most important factors causing accidents in ports, has been determined as; "Accidents due to human error," "accidents due to administrative reasons", "accident due to insufficient equipment and improper use of equipment" and "accident depending on working environment and conditions" respectively. Some of the most important alternatives that can bring a solution to this problem have been identified as; "employ permanent staff with adequate training and experience," "making adjustment in working conditions, hours of work and number of employees" and "importance should be given specialization in port".

Keywords: Port Accidents, Maritime, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy TOPSIS.

Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Limanlarda Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi

Ünal Özdemir
Mersin Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Tece Kampüsü, Mezitli-mersin

Bu çalışma ile limanlarda meydana gelen iş kazalarının nedenleri ve bu kazaların önlenebilmesi / azaltılabilmesi için yapılması gerekenler ele alınmıştır. Çalışmada limanlarda yaşanan iş kazalarına neden olan etkenler tespit edilmiş ve bu soruna ilişkin uygulanabilir, alternatif çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Kazaya sebep olan nedenlerin birbirleri ile olan ilişkileri, önem dereceleri bulanık DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) ve alternatif çözüm önerileri arasında sıralama yapabilmek için de bulanık TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) yönteminin ele alındığı bir model yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre limanlarda yaşanan kazalara neden olan en önemli faktörlerden bazıları sırasıyla; “insan hatasına bağlı kazalar”, “yönetimsel sebeplere bağlı kazalar”, “uygunsuz ve yetersiz ekipman kullanımına bağlı kazalar” ve “çalışma ortamı ve şartlarına bağlı kazalar” olarak tespit edilmiştir. Bu soruna çözüm getirebilecek en önemli alternatiflerden bazıları ise; “yeterli eğitim ve tecrübeye sahip daimi kadrolu personel çalıştırılması”, “çalışma koşulları, saatleri ve personel sayılarında düzenlemelerin yapılması” ve “limanlarda ihtisaslaşmaya gidilmesi” olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liman kazaları, denizcilik, Bulanık DEMATEL, Bulanık TOPSIS.

Ünal Özdemir. Investigation of Occupational Accidents Occurred in Ports By Using Fuzzy DEMATEL and Fuzzy TOPSIS Methods. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(3): 235-247

Corresponding Author: Ünal Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale