E-ISSN: 2148-9386
A Simulation Aided Methodology Suggestion for Managing Emergency Evacuation Operation Under Engine Room Sourced Fire Conditions [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(4): 362-385 | DOI: 10.5505/jems.2017.77699

A Simulation Aided Methodology Suggestion for Managing Emergency Evacuation Operation Under Engine Room Sourced Fire Conditions

Peiman Alipour Sarvari1, Emre Çevikcan1, Metin Çelik2, Alp Ustundag1
1Department Of Industrial Engineering, Istanbul Technical University
2Department Of Marine Engineering, Istanbul Technical University

More crowded groups of people gathers in passenger ships as a result of increasing demand and variety of navigation. Supporting marine emergency evacuation via effective planning has a vital importance for passengers and crew. The objective of the study is to provide contribution for performing evacuation in a safe and fast manner by means of evaluating scenarios including different passenger factors and engine room sourced fires. Within this framework, this study adds value to the relevant literature by proposing a holistic methodology including a novel passenger routing systematic. Within this methodology, information about demographic and physical attributes of passengers was obtained by means of questionnaire. Then, the simulation of ship emergency evacuation under engine room fire conditions was performed via Maritime EXODUS V5.1 and SMARTFIRE V4.3. The effects of evacuation factors were determined by making statistical analysis on simulation results. The methodology is applied at a ferryboat via the consideration of real life working conditions. The results demonstrate the effectiveness of the proposed routing systematic.

Keywords: Public Marine Transportation, Emergency Evacuation, Engine Room Sourced Fire, Simulation, Operations Management

Hızlı Feribotlarda Makine Dairesi Kaynaklı Yangın Koşullarında Tahliye Operasyonunun Yönetimine Yönelik Benzetim Destekli Metodoloji Önerisi

Peiman Alipour Sarvari1, Emre Çevikcan1, Metin Çelik2, Alp Ustundag1
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Toplu deniz taşımacılığında artan talep ve sefer çeşitliliği neticesinde, yolcu gemilerinde daha kalabalık insan grupları bir arada bulunur hale gelmektedir. Denizcilikte acil durum tahliye operasyonunun etkin planlama ile gerçekleştirilmesi, gemilerdeki yolcular ve mürettebat için hayati öneme sahiptir. Bu makalenin amacı, gemideki yolcu faktörleri ve makine dairesi kaynaklı yangınları içeren olası senaryoları
değerlendirerek, tahliye operasyonunun hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede, yolcu rotalamasını da içeren bütünsel bir yöntem geliştirilerek, literatüre katkı sağlanmıştır. Çalışmada geliştirilen yöntem kapsamında yolcuların demografik ve fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi anket ile elde edilmiştir. Daha sonra, makine dairesi yangını koşullarında gemi acil durum tahliye operasyonu benzetimi (simülasyonu) “Maritime EXODUS V5.1” ve “SMARTFIRE V4.3” yazılımları ile yapılmıştır. Benzetim sonuçlarının istatistiksel analizi gerçekleştirilerek, tahliye faktörlerinin etkileri saptanmıştır. Geliştirilen yöntem, bir hızlı feribotta gerçek işletim şartları dikkate alınarak uygulanmıştır. Uygulama sonuçları, önerilen rotalama sistematiğinin etkinliğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Deniz Taşımacılığı, Acil Durum Tahliyesi, Makine Dairesi Yangını, Benzetim, Operasyon Yönetimi

Peiman Alipour Sarvari, Emre Çevikcan, Metin Çelik, Alp Ustundag. A Simulation Aided Methodology Suggestion for Managing Emergency Evacuation Operation Under Engine Room Sourced Fire Conditions. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(4): 362-385

Corresponding Author: Emre Çevikcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale