E-ISSN: 2148-9386
Strait of İstanbul Crossing Simulation of a VLCC Type Ship in Autopilot Mode [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 304-316 | DOI: 10.5505/jems.2019.83798

Strait of İstanbul Crossing Simulation of a VLCC Type Ship in Autopilot Mode

İsmail Bayezit1, Rahman Bitirgen1, Muhsin Hançer2, Omer Kemal Kinaci3, Omer Kemal Kinaci4
1Faculty of Aeronautics and Astronautics, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
2Faculty of Aviation and Space Sciences
3Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
4Department of Naval Architecture and Marine Engineering, ITU TRNC, Famagusta, Northern Cyprus

According to Maritime Traffic Regulations for the Turkish Straits, “steering shall always be by hand” and “automatic steering devices shall never be used”. However, it is considered that recent technological boost in computer science and control engineering opened this regulation to discussion; as today, automatic steering devices are a lot more safer. In this study, navigation of a 320m long ship through the Strait of İstanbul in autopilot mode was simulated. Ship motion equations are nonlinear and have three degree-of-freedom. Rudder was controlled by PD controller. Maximum speed of the ship during navigation was 10 knots as per traffic regulations. It was assumed that there was no current in Strait of İstanbul during ship’s passage. Proportional and derivative gains were optimized by genetic algorithm. Simulation results show that the ship can safely voyage through the Strait of İstanbul in autopilot mode.

Keywords: KVLCC2, PID, Ship Maneuvering, Genetic Algorithm

VLCC Tipi Bir Geminin Otopilot Modunda İstanbul Boğazı’nı Geçiş Simülasyonu

İsmail Bayezit1, Rahman Bitirgen1, Muhsin Hançer2, Omer Kemal Kinaci3, Omer Kemal Kinaci4
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
3İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
4İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampüsü

Dünyanın en dar su yollarından biri olan İstanbul Boğazı’nda, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü uyarınca, gemi geçişi esnasında otopilot kullanımı yasaktır. Ancak son yıllarda bilgisayarların günlük hayatın her evresine dahil olması ve kontrol mühendisliğindeki kayda değer ilerlemeler güvenli otopilotajın önünü açmıştır. Bu çalışmada 320m boyunda bir geminin otopilot modunda İstanbul Boğazı geçiş simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Gemi hareket denklemleri üç serbestlik dereceli ve nonlineer olarak ele alınmış ve geminin dümeni oransal ve türevsel kontrolör kullanılarak kontrol edilmiştir. Azami hız tüzüğe uygun olarak 10knot alınmıştır. Boğaz’daki akıntı hesaplara dahil edilmemiştir. Kontrolör kazançları genetik algoritma kullanılarak optimize edilmiştir. Gerçekleştirilen simülasyonlar sonucunda geminin otopilot modunda İstanbul Boğazı’nı güvenli bir şekilde geçtiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: KVLCC2, oransal ve türevsel kontrolör, PD, manevra, genetik algoritma

İsmail Bayezit, Rahman Bitirgen, Muhsin Hançer, Omer Kemal Kinaci, Omer Kemal Kinaci. Strait of İstanbul Crossing Simulation of a VLCC Type Ship in Autopilot Mode. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(4): 304-316

Corresponding Author: Omer Kemal Kinaci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale