E-ISSN: 2148-9386
A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 343-354 | DOI: 10.5505/jems.2016.87487

A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process

Remzi Fışkın, Selçuk Nas
Dokuz Eylül University Maritime Faculty

This article is dealing with a brief qualitative analysis of articles published between the years 2013-2016 in (the) Journal of ETA Maritime Science (whose owner is UCTEA, The Chamber of Marine Engineers), which has been indexed by the ULAKBIM TR Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Index-Copernicus. Furthermore, the management process of the journal is also mentioned to give an example of a good management process. Besides, in this study, the types of published articles and statistics, the categories of the published articles and statistics and the reviewers, authors and articles statistics were shared out.

Keywords: JEMS, Journal Management Process, Qualitative Analysis.

Journal of ETA Maritime Science (JEMS) Dergisinin Nitel Analizi ve Yönetim Süreci

Remzi Fışkın, Selçuk Nas
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Bu çalışmada ULAKBIM TR Dizin, DOAJ ve Index Copernicus’da yer alan ve sahibi TMMOB Gemi Makineleri Mühendisleri Odası olan Journal of ETA Maritime Science dergisinde 2012-2016 yılları arası yayımlanan makalelerin kısa nitel analizi yapılmıştır. Bunun yanında derginin makale değerlendirme süreci hakkında da bilgi verilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada dergide yayımlanan makalelerin tipleri ve istatistikleri, dergide yayımlanan makalelerin kategorileri ve istatistikleri ve hakem, yazar ve makale istatistikleri gibi veriler de paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: JEMS, Dergi Yönetim Süreci, Nitel Analiz.

Remzi Fışkın, Selçuk Nas. A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 343-354

Corresponding Author: Remzi Fışkın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale