E-ISSN: 2148-9386
Port Centric Logistics: An Evaluation for Aegean Region [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 303-316 | DOI: 10.5505/jems.2016.92400

Port Centric Logistics: An Evaluation for Aegean Region

Hasan Güneş, Soner Esmer
Dokuz Eylul University

It has been noted that due to its importance in the global transportation, some companies have been establishing important part of their supply chains in the seaports. In line with these changes, seaports have been changed into logistic centers by starting to give certain logistic services. With a new concept which came out with these practices and named as the "Port Centric Logistics", the goods are stored, value added logistics services are given, and deliveries are made in these centers. This study is done to determine if ‘‘Port Centric Logistics'' is being applied in Turkey, and if so, it is to identify the practice affinities and differences from the ones in other countries. In this study seaport and close by warehouses in the Aegean region is evaluated in "Port Centric Logistics" concept. This study aims to contribute to literature by identifying the PCL's practices and prospects in Turkey which is considered as an alternative to the traditional way of goods movement.

Keywords: Port Centric Logistics, Port, Logistics Services, Warehouse

Liman Merkezli Lojistik: Ege Bölgesi İçin Bir Değerlendirme

Hasan Güneş, Soner Esmer
Dokuz Eylül Üniversitesi

Küresel taşımacılıktaki önemi nedeniyle işletmeler tedarik zincirlerinin önemli bir halkasını limanlarda oluşturmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak limanlar da birçok lojistik hizmetleri bünyesinde vermeye başlayarak birer lojistik merkez haline dönüşmüştür. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni bir kavram olan “Liman Merkezli Lojistik” ile ürünlerin liman sahasında veya yakınında antrepolarda depolanması, bu antrepolarda katma değerli hizmetler sunulması ve dağıtımın limanlardan yapılması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma; Liman Merkezli Lojistiğin Türkiye’de uygulanıp uygulanmadığını, uygulanıyor ise diğer ülke uygulamaları ile benzer ve farklı yönlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, Ege Bölgesinde yer alan limanlarla ve limanların yakın geri sahalardaki antrepolar Liman Merkezli Lojistik konsepti çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’deki limanlar üzerinden gelen malların geleneksel yük akış sistemine bir alternatif olacağı değerlendirilen LML’nin, Türkiye’deki uygulama durumu ve imkânları araştırılarak literatüre katkı yapılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Liman Merkezli Lojistik, Liman, Lojistik Hizmetler, Antrepo

Hasan Güneş, Soner Esmer. Port Centric Logistics: An Evaluation for Aegean Region. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 303-316

Corresponding Author: Soner Esmer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale