E-ISSN: 2148-9386
Evaluation of Passenger Vessel Accidents and Spatial Analysis [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 289-302 | DOI: 10.5505/jems.2016.95967

Evaluation of Passenger Vessel Accidents and Spatial Analysis

Özkan Uğurlu, Serdar Yıldız
Karadeniz Technical University, Department Of Maritime Transportation And Management, Sürmene-trabzon

Passenger vessel accidents have an important place in the maritime sector; because, the subject of passenger transportation is human. Costa Concordia (2012) and Sewol ferry (2014) accidents are one of the recent examples of this. In recent years, accident analysis studies have focused on the detection of human error and weaknesses. However, all of the accident analysis studies in the literature stated that geographic location and environmental conditions are important contributing factors in every examined accident. However, the number of studies in which maritime accidents analyzed geographically is very limited amount in maritime literature.In this study, 135 passenger vessel accident reports were investigated which occurred between the years 1991-2015. In the study, the status of the passenger transportation sector and the effects of marine accidents on the sector have been revealed. In addition, by analyzing the accidents spatially with ArcMap 10.3 program, risky geographical regions for passenger vessels have been determined. Determined risky regions having been compared by using the spatial analysis studies performed on different types of vessels in the literature İt was investigated whether there is a spatial relationship between the passenger vessel accidents and other type of vessel accidents.

Keywords: Spatial Analysis, Marine Accident, Passenger Vessel Accident, GIS

Yolcu Gemisi Kazalarının Değerlendirilmesi ve Konumsal Analizi

Özkan Uğurlu, Serdar Yıldız
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Trabzon

Taşımaya konu olan unsurun insan olması sebebiyle yolcu gemisi kazalarının denizcilik sektöründe önemli bir yeri vardır. CostaConcordia (2012) ve Sewol feribotu (2014) kazaları bunun en yakın örneklerindendir. Son yıllarda kaza çalışmalarında insan hatalarının ve zayıf noktalarının tespit edilmesine odaklanılmıştır. Ancak literatürdeki tüm kaza analizi çalışmalarında, incelenen her kazada coğrafi konumun ve çevresel şartların da önemli bir etken faktör olduğu belirtilmektedir. Buna karşın denizcilikte kazaların coğrafi analizinin yapıldığı çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır.
Bu çalışmada, 1991-2015 yılları arasında meydana gelmiş 135 adet yolcu gemisi kazasının raporları incelenmiştir. Çalışmada yolcu taşımacılığı sektörünün durumu ve meydana gelen kazaların sektöre etkisi ortaya konmuştur. Ayrıca incelenen kazalar ArcMap 10.3 programı ile konumsal olarak analiz edilerek, yolcu gemisi kazaları için riskli coğrafi bölgeler belirlenmiştir. Belirlenen riskli bölgeler, literatürde farklı gemi tipleri üzerinde yapılmış konumsal analiz çalışmaları ile karşılaştırılarak, yolcu gemisi kazaları ve diğer gemi kazaları arasında konumsal açıdan bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konumsal Analiz, Deniz Kazaları, Yolcu Gemisi Kazaları, CBS

Özkan Uğurlu, Serdar Yıldız. Evaluation of Passenger Vessel Accidents and Spatial Analysis. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(4): 289-302

Corresponding Author: Özkan Uğurlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale