E-ISSN: 2148-9386
Alternative to Ship Diesel Engine: sCO2 Power Cycle [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 117-126 | DOI: 10.5505/jems.2019.98704

Alternative to Ship Diesel Engine: sCO2 Power Cycle

Emrah Gümüş
Independent Researcher, Istanbul, Turkey

The interest in supercritical CO2 power cycles is increasing rapidly in recent years. The main reasons for this interest are high cycle efficiency of these systems, carbon dioxide gas being cheap, thermally stable, and having high density and specific heat capacity around the critical point. In this study, pressure and temperature values of the cycle state points, turbine power, compressor powers, heat exchanger thermal loads and cycle efficiency at the design point were calculated for the sCO2 re-compression Brayton power cycle. As a result of the calculations, a power cycle with a cycle efficiency of 44.6% and a specific fuel consumption of 189 g/kWh is seem to be feasible and this cycle can be considered as an alternative to diesel engines.

Keywords: CO2, Supercritical, Diesel, Power Cycle, Brayton

Gemi Dizel Motoruna Alternatif: sCO2 Güç Çevrimi

Emrah Gümüş
Bağımsız Araştırmacı, İstanbul, Türkiye

Süperkritik CO2 güç çevrimlerine olan ilgi son yıllarda hızla artmaktadır. Bu ilginin başlıca nedenleri bu sistemlerde yüksek çevrim verimlerinin elde edilebilmesi, karbondioksit gazının ucuz,ısıl olarak kararlı, kritik nokta civarında yoğunluk ve özgül ısısının yüksek olması gibi özellikleridir. Bu çalışmada, sCO2 tekrar sıkıştırmalı Brayton güç çevriminin termodinamik hesaplamaları gerçekleştirilmiş tasarım noktasındaki çalışma basınç ve sıcaklık değerleri, türbin gücü, kompresör güçleri, ısı değiştirici ısıl yük değerleri ve çevrim verimi hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda %44,6 çevrim verimi ve 189 gr/kWh özgül yakıt tüketimine sahip bir güç çevriminin mümkün olduğu ve bu çevrimin dizel motorlara alternatif olabileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CO2, Süperkritik, Dizel, Güç Çevrimi, Brayton

Emrah Gümüş. Alternative to Ship Diesel Engine: sCO2 Power Cycle. JEMS Maritime Sci. 2019; 7(2): 117-126

Corresponding Author: Emrah Gümüş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale