E-ISSN: 2148-9386
The Losses Reduction of Permanent Magnet Synchronous Motor and Their Drives Used in Sea Vehicles [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 119-130

The Losses Reduction of Permanent Magnet Synchronous Motor and Their Drives Used in Sea Vehicles

Fuat Kılıç1, Feriha Erfan Kuyumcu2
1Kocaeli University,graduate Schoolof Natural And Applied Sciences
2Kocaeli University, Faculty Of Engineering

In this study is given information related to sea vehicles electrical propulsion systems, permanent magnet synchronous machine and their load characteristics are examined. Furthermore, permanent magnet synchronous machine losses issues are handled. Simulation results of maximum torque per ampere and loss minimization control algorithms that are used to reduce losses are compared.

Keywords: Efficiency, Energy saving, Losses, Copper losses, Rotor losses, PMSM, Sea vehicles.

Deniz Araçlarında Kullanılan Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor ve Sürücülerinde Kayıpların Azaltılması

Fuat Kılıç1, Feriha Erfan Kuyumcu2
1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
2Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bu çalışmada deniz araçlarında elektrikle tahrik, sürekli mıknatıslı senkron makineler
kullanımına dair bilgiler verilmekte ve yük karakteristikleri bakımından inceleme yapılmaktadır. Bununla birlikte sürekli mıknatıslı senkron motorlarda kayıpları oluşturan konular ele alınmaktadır. Makine kayıplarını azaltmada kullanılan amper başına maksimum moment ve kayıp minimizasyon algoritmaları benzeşim sonuçları karşılaştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Enerji Tasarrufu, Kayıplar, Bakır kayıpları, Rotor kayıpları, SMSM, Deniz araçları.

Fuat Kılıç, Feriha Erfan Kuyumcu. The Losses Reduction of Permanent Magnet Synchronous Motor and Their Drives Used in Sea Vehicles. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(2): 119-130

Corresponding Author: Fuat Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale