E-ISSN: 2148-9386
Fuzzy Based Risk Analysis for OffShore Petroleum Platforms [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 1-10

Fuzzy Based Risk Analysis for OffShore Petroleum Platforms

Nagihan Türkoğlu, Ayhan Menteş
Shipbuilding and Ocean Engineering Department, Istanbul Technical University, Istanbul

Deep water drilling operations are expected to increase in the near future. Various types
of offshore platforms including fixed and floating platforms are to be built for drilling,
production and storage of oil and gas. Many of different platform types (SPAR, TLP,
FPSO etc.) will be designed depending on local environmental conditions. The risk
analysis of the selected platform will be of importance in terms of operational safety.
In this study, a fuzzy-based approach has been suggested for the offshore platform
risk analysis. Initially, mobile drilling units, mobile production units and mono-hull
structures exposed accidents were investigated extensively. Methods of risk and safety
analysis which are used in the marine industry were examined. As a case study, risk
analysis for a FPSO turret system was performed. The fuzzy-based approach would be
appropriate tool to obtain accurate values of the parameters like failure rates and the
frequency of occurrence.

Keywords: Offshore platforms, risk analysis, fuzzy set theory, fuzzy-based risk assessment

Açıkdeniz Petrol Platformları İçin Bulanık Tabanlı Risk Analizi

Nagihan Türkoğlu, Ayhan Menteş
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Günümüzde okyanus dibinde petrol arama çalışmaları artarak devam etmektedir.
Deniz dibinde sondaj yapmak, petrol çıkarmak ve/veya üretilen petrolü depolamak
amacıyla sabit veya yüzer yapılar (platformlar) inşa edilmektedir. Petrol rezervinin
bulunduğu yerin çevre koşullarına bağlı olarak kullanılan farklı tipte açık deniz
platformları (SPAR, TLP, FPSO vb.) vardır.
Bu çalışmada, açık deniz petrol platformları risk analizi için bulanık tabanlı bir yaklaşım
önerilmiştir. Başlangıçta gezici sondaj üniteleri, gezici üretim üniteleri ve tek gövdeli
yapıların maruz kaldığı kazalar kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Deniz endüstrisinde
risk ve emniyet analizi konusunda sıklıkla kullanılan yöntemler incelenerek, vaka
çalışması olarak bir FPSO sistemi ele alınmış ve bu sistemin önemli bir bileşeni olan
döner kule için risk analizi yapılmıştır. Açık deniz yapıları için hata oranları/ oluşma
olasılıkları gibi belirleyici parametrelerin kesin değerlerini elde etmenin güç olduğu
risk ve emniyet analizinde bulanık tabanlı bir yaklaşım uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Açık deniz petrol platformu, risk analizi, bulanık küme teorisi, bulanık tabanlı risk analizi

Nagihan Türkoğlu, Ayhan Menteş. Fuzzy Based Risk Analysis for OffShore Petroleum Platforms. JEMS Maritime Sci. 2014; 2(1): 1-10

Corresponding Author: Nagihan Türkoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale