E-ISSN: 2148-9386
A Study on Effects of Unsuitable Fuel and Insufficient Cylinder Lubricating Oil on Low Speed Marine Diesel Engine [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 55-66 | DOI: 10.5505/jems.2015.72691

A Study on Effects of Unsuitable Fuel and Insufficient Cylinder Lubricating Oil on Low Speed Marine Diesel Engine

Murat Yapıcı
Piri Reis University, Graduate School Of Science And Engineering, Maritime Transportation And Management Engineering, Istanbul

Objective: The aim of this study is to explicate the significant issues with regards to the suitability of the fuel consumed on board the ships, and in the meantime, to review its effects on two stroke slow speed diesel engines which are used as main engines on board.
Method: Shipboard records between 2007-2015 are reviewed through the study and data on Table 3 are gathered. 39000 hours of main engine piston and cylinder maintenance schedule is formed.
Findings: Post maintenance proper amount of lubricating oil is determined regarding the
suitable fuel and lubricating oil. Excel based lub oil calculation sheet is modelled by the input of load&sulfur content based data for the cylinder lubricating oils wich are adjustable in accordance with the variable sulfur content.
Conclusion: Same model can be applied to the engines with different type and tonnage and deficiencies can be stated and preparations can be made by extracting the engine maintenance history. For example, comsidering that piston maintenance was carried out 16 times through the 15000-19999 hours period, time can be saved by supplying the required spare parts in advance by anticipating the piston and liner replacements at the 35000-40000 hours interval of the second 20000 hours period after the first liner replacement. Major breakdowns can be prevented this way. Planned maintenance between the office and the vessel can become more efficiently. Study carried out in this context by evolving from real life applications, is aimed to be an inception for the future literature studies.

Keywords: Ultra Low Sulphur Fuels, Fuel Emissions, MARPOL Annex VI, Marine Fuels.

Gemilerde Uygun Olmayan Yakıt ve Yetersiz Silindir Yağlama Yağının Ağır Devirli Gemi Dizel Motorlarına Etkileri Üzerine Bir Çalışma

Murat Yapıcı
Piri Reis Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, İstanbul

Amaç: Çalışmanın amacı; gemilerde kullanılan yakıtların uygunluğu açısından önemli noktaları irdelemek, ayrıca ana makine olarak kullanılan iki zamanlı ağır devirli gemi dizel motorlarında silindir yağlama yağına olan etkileri incelemektir.
Yöntem: Çalışmada 2007-2015 yılları arasındaki gemi kayıtları incelenmiş ve tablo 3’de
bulunan veriler elde edilmiştir. Geminin 39000 saatlik ana makine piston ve silindir bakım
saatleri tablosu oluşturulmuştur.
Bulgular: Uygun yakıt ve silindir yağlama yağı ile ilgili bakım sonrası uygun yağ miktarının
tespiti yapılmıştır. Değişken kükürt oranlarına göre ayarlanabilen silindir yağlayıcıları
(cylinder oil lubricator) için kükürt oranı ve yüke göre veriler girilerek Excel tabanlı yağ miktarı hesaplama uygulaması modellenmiştir.
Sonuç: Yapılan çalışma sayesinde başka tonaj ve tipteki makinelere aynı model uygulanarak makine bakım geçmişi çıkarılarak eksiklikler saptanabilir veya hazırlıklar yapılabilir. Örneğin 15000-19999 çalışma saati aralığında 16 kez piston bakımı yapıldığına göre layner değişiminden sonraki ikinci 20000 saatlik dilimde 35000-40000 saatlik dilimde piston ve layner değişimlerinin olacağı önceden tespit edilerek gerekli yedek malzeme erken tedarik edilerek zamandan kazanılmış olur. Bu sayede daha büyük arızaların önü kesilmiş olur. Şirket ve gemi arasında planlı bakım sistemi daha verimli hale getirilmiş olur.
Bu kapsamda yapılan çalışma ile literatüre gerçek bir uygulamadan yola çıkılarak ilerideki
çalışmalar için başlangıç olması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt, Yakıt Emisyonu, MARPOL Ek VI, Gemi Yakıtları.

Murat Yapıcı. A Study on Effects of Unsuitable Fuel and Insufficient Cylinder Lubricating Oil on Low Speed Marine Diesel Engine. JEMS Maritime Sci. 2015; 3(2): 55-66

Corresponding Author: Murat Yapıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale