E-ISSN: 2148-9386
Performance Measurement and Evaluation of a Marine Diesel Engine [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 165-173 | DOI: 10.5505/jems.2016.78942

Performance Measurement and Evaluation of a Marine Diesel Engine

Adnan Parlak, Görkem Kökkülünk
Yıldız Technical University Naval Architecture And Maritime Faculty

It is significant that marine diesel engines should be run in accordance with factory or sea trial tests from the point of power and fuel consumption. It might not be possible to measure directly the power over the engine at the required load ranges. This is acceptable for both generator engine and main engine. In classical performance evaluation, compression pressure, maximum pressure, exhaust temperature and fuel pump index values are measured during operation. However, it is not possible to find the real reason of the fault in case of deterioration in the performance values. By solving the faults with palliative methods, far greater engine faults occurred in medium and long term due to the fact that the engine cannot be kept in high performance conditions. In this study, the parameters affecting the power and fuel consumption are evaluated by using p-V (Pressure-Volume) and p-θ (Pressure-Crank Angle) diagrams and the solution methods that improve performance are discussed.

Keywords: Diesel Engine, Generator, Performance, Measurement, Evaluation

Bir Gemi Dizel Motorunun Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Adnan Parlak, Görkem Kökkülünk
Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi

Gemi dizel motorlarının fabrika ve seyir test değerlerine uygun olarak çalıştırılması hem güç yönünden hem de yakıt sarfiyatı açısından önemlidir. Mevcut gemilerde istenen yük aralıklarında üretilen gücün doğrudan motor üzerinden ölçülmesi çoğunlukla mümkün olamamaktadır. Bu hem dizel jeneratörler hem de ana makineler için geçerlidir. Bu durumda performansı değerlendirebilmek için işletme esnasında kompresyon basıncı, maksimum basınç, egzoz sıcaklığı ve yakıt pompa indeksi gibi veriler alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Klasik değerlendirmede, performans değerlerinde kötüleşme meydana geldiğinde arızanın gerçek nedenini bulmak çoğunlukla mümkün olamamaktadır. Ortaya çıkan sorunlar için palyatif çözümler üretilerek, motorun daha uzun süreli yüksek performansta çalışması sağlanamadığı için orta ve uzun vadede çok daha büyük motor arızalarına yol açılabilmektedir. Bu çalışmada, bir gemiye ait jeneratör dizelinin silindiri içerisinden alınan basınç verileriyle çizilen p-V (Basınç-hacim) ve p-θ (basınç-krank açısı) diyagramları üzerinden güç ve yakıt sarfiyatına etki eden parametreler değerlendirilmiş ve performans iyileştirilmesi için izlenen yollar tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor, Jeneratör, Performans, Ölçme, Değerlendirme

Adnan Parlak, Görkem Kökkülünk. Performance Measurement and Evaluation of a Marine Diesel Engine. JEMS Maritime Sci. 2016; 4(2): 165-173

Corresponding Author: Adnan Parlak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale