E-ISSN: 2148-9386
Siege of Malta in 1565 by Ottoman Empire and the Mediterranean Strategy of Suleiman the Magnificent in the 16th century [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2013; 1(2): 39-46

Siege of Malta in 1565 by Ottoman Empire and the Mediterranean Strategy of Suleiman the Magnificent in the 16th century

Levent Kırval
Maritime Faculty, Istanbul Technical University, Istanbul

In this article, the Siege of Malta by the Ottoman Naval forces in 1565 is analysed.
The Sultan Suleiman the Magnificent orders his Navy to sail to Malta and end the
sovereignty of the Knights Hospitaller (Knights of Malta) on the island who were under
the direct command of the Pope in Vatican. In this context, the Ottoman Empire’s
political strategies in the Mediterranean during 16th century and the international
relations of the period is also studied.

Keywords: Ottoman Empire, Siege of Malta, Suleiman the Magnificient’s Mediterranean strategies, The importance of Turgut Reis in maritime history, Mediterranean naval strategy in the 16th century

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1565 Malta Kuşatması ve 16. Yüzyıl’da Kanuni Sultan Süleyman’ın Akdeniz Stratejisi

Levent Kırval
Denizcilik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Bu makalede 1565 yılında Osmanlı İmparatorluğu hükümdarı Kanuni Sultan
Süleyman’ın, Akdeniz’den önemli bir güç konumunda olan ve Papalığa bağlı St.
John Şovalyeleri’ni tamamen ortadan kaldırmak için büyük bir donanmayı Malta’ya
göndererek gerçekleştirdiği, Malta Kuşatması analiz edilmektedir. Bu bağlamda
Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl Akdeniz stratejisine ve dönemin uluslararası
ilişkiler ortamına da değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Malta kuşatması, Kanuni Sultan Süleyman’ın Akdeniz politikası, Denizcilik tarihi açısından Turgut Reis’in önemi, 16. Yüzyıl Akdeniz deniz stratejisi

Levent Kırval. Siege of Malta in 1565 by Ottoman Empire and the Mediterranean Strategy of Suleiman the Magnificent in the 16th century. JEMS Maritime Sci. 2013; 1(2): 39-46

Corresponding Author: Levent Kırval, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale