E-ISSN: 2148-9386
Port Industry Related Relationship Marketing Applications [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 202-215 | DOI: 10.5505/jems.2017.85856

Port Industry Related Relationship Marketing Applications

Aylin Çalışkan1, Soner Esmer2
1Yaşar University
2Dokuz Eylul University

The changing dynamics of the port industry such as intense competition, more homogeneous services, technological developments, and changes occurred in the needs, wants, and expectations of customers have been raising the pressure for differentiation on port businesses. In these circumstances to develop competitive advantage, the importance of relationship marketing shows up for port companies. Relationship marketing lies in adding the value that makes difference, especially when services and prices are similar among the competitors. In this exploratory research, the current relationship marketing (RM) applications of ports in Turkey were explored. Because the focal point of relationship marketing is to build strong relationships with special customer, the main question that is tried to be answered with this study is “How ports develop and sustain relationships with special customers?”. Open ended questions were asked to the 32 port marketing managers and answers were analyzed with content analysis.

Keywords: Maritime, Port, Relationship Marketing, Industrial Marketing

Liman Sektörü Özelinde İlişkisel Pazarlama Uygulamaları

Aylin Çalışkan1, Soner Esmer2
1Yaşar Üniversitesi
2Dokuz Eylül Üniversitesi

Yoğun rekabet, homojen hizmetler, teknolojik gelişmeler ve müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerindeki değişmeler liman işletmeleri üzerindeki değişmeye yönelik olan baskıyı artırmaktadır. Bu durumlarda limanların rekabetçi avantaj elde edebilmesi için ilişkisel pazarlama stratejisinin önemi ortaya çıkmaktadır. İlişkisel pazarlama özellikle rakipler arasında hizmet ve fiyatlarında benzerlik olduğunda farklılık yaratıcı değer katmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki limanların ilişkisel pazarlama faaliyetleri keşfedilmiştir. İlişkisel pazarlamanın ana fikri özel müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak olduğu için cevap aranmaya çalışılan çalışmanın ana sorusu “Limanlar özel müşterileriyle ilişkilerini nasıl geliştirir ve sürdürür?” dür. 32 liman pazarlama müdürüne açık uçlu sorular sorulmuş ve cevaplar içerik analiziyle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Denizcilik, Liman, İlişki Pazarlaması, Endüstriyel Pazarlama

Aylin Çalışkan, Soner Esmer. Port Industry Related Relationship Marketing Applications. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 202-215

Corresponding Author: Soner Esmer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale