E-ISSN: 2148-9386
Investigation of the Effects of Wear Between Piston Ring and Cylinder Liner of Internal Combustion Engines in case of Mixing of Fuel Oil into Lubricating Oil [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 112-119 | DOI: 10.5505/jems.2017.93063

Investigation of the Effects of Wear Between Piston Ring and Cylinder Liner of Internal Combustion Engines in case of Mixing of Fuel Oil into Lubricating Oil

Ömer Savaş
Yildiz Technical University

In this study, the effects of the fuel with lubrication oil mixture were investigated on the wear of the piston ring and cylinder liner in internal combustion engine. Lubrication oil type, wear distance, fuel type and ratio, load, engine speed and temperature parameters which are considered to have an effect on the wear loss are selected as three levels. Cylinder liner surface condition parameter is selected as two levels. Mass loss measurements were done by the difference in weights before and after tests.
Taguchi statistical method was used in the analysis of the results. L187312 orthogonal series was selected. The results showed that mixing of fuel oil into the lubrication oil increased the mass loss by 45%.

Keywords: Internal combustion engine, mass loss, Marine Lubricant, Piston ring-cylinder liner pair, Taguchi

İçten Yanmalı Motorlarda Segman-Silindir Gömleği Arasındaki Yağlama Yağına Yakıt Karışmasının Aşınmaya Etkilerinin İncelenmesi

Ömer Savaş
Yıldız Teknik Üniversitesi

Yapılan çalışmada içten yanmalı motorlarda segman-silindir gömleği arasındaki yağlama sitemine yakıt karışımının aşınmaya etkileri incelenmiştir. Aşınma üzerine etkisi olduğu düşünülen yağlayıcı tipi, aşınma mesafesi, kirletici çeşidi, kirletici oranı, yük, devir hızı ve sıcaklık parametreleri üç seviyeli, silindir gömleği yüzey durumu parametresi iki seviyeli olarak seçilmiştir. Aşınma miktarlarının ölçümünde ağırlık farkı yöntemi kullanılmıştır.
Sonuçların irdelenmesinde Taguchi istatiksel yönteminden faydalanılmıştır. L187312 ortogonal serisi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda segman-silindir gömleği arasında yağlayıcı olarak kullanılan yağlara yakıt karışımının aşınma miktarını %45 oranda arttırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İçten yanmalı motorlar, Gemi yağları, kütle kaybı, Segman-Gömlek çifti, Taguchi

Ömer Savaş. Investigation of the Effects of Wear Between Piston Ring and Cylinder Liner of Internal Combustion Engines in case of Mixing of Fuel Oil into Lubricating Oil. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 112-119

Corresponding Author: Ömer Savaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale