E-ISSN: 2148-9386
Assessment of the Importance of Competence Criteria for Persons Who Will Work as Electro-Technical Officer On Board [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 140-152 | DOI: 10.5505/jems.2017.96158

Assessment of the Importance of Competence Criteria for Persons Who Will Work as Electro-Technical Officer On Board

Nebi Gedik
Karadeniz Technical University, Department of Maritime Business Administration, Trabzon

With the development of technology and its reflection on the maritime industry, the importance of electro-technical officers who will work in the marine sector has increased. In line with this increasing importance, in this study, an order of the importance of effective competencies in the success of electro-technical officers who will work on ships is investigated in line with expert opinions. Firstly, the main competence criteria expected from the electric stewardship within the framework of the new STCW rule are identified and then an order of importance for competence criteria is put forward by referring to expert opinions. The relevance of the determined competence criteria to each other and importance ratings are determined by the fuzzy AHP method. According to the results, the most important factors in the success of those who will serve as the electro-technical officers are knowledge and the skills of maintenance and troubleshooting.

Keywords: Maritime, Electro-Technical Officer, Competence Criteria, Fuzzy AHP

Gemilerde Elektro-Teknik Zabiti Olarak Çalışacak Kişiler için Mesleki Yeterlik Ölçütlerinin Bulanık AHP Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Nebi Gedik
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Trabzon,

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin denizcilik sektörüne yansımasıyla gemilerde elektro-teknik zabiti olarak çalışacak kişilerin fonksiyonu ve dolayısıyla da bu kişilerden beklenen nitelikler artmıştır. Bu çalışmada, gemilerde elektro-teknik zabiti olarak çalışacak kişilerin, görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmelerinde etkili olacak mesleki yeterliklerinin uzman görüşleri doğrultusunda önem sıralaması araştırılmıştır. Çalışmada, yeni STCW kuralları çerçevesinde elektro-teknik zabitlerinden beklenen mesleki yeterlik ölçütleri tespit edilmiştir. Daha sonra bu ölçütler ana ölçütler ve alt ölçütler olarak kategorize edilmiştir. Belirlenen yeterlik ölçütlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve önem dereceleri, bulanık AHP yönteminin ele alındığı bir model yaklaşım ile belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, gemilerde elektro-teknik zabiti olarak görev yapacak kişilerin görevlerini başarıyla yerine getirmelerinde en büyük etken olarak bakım ve arıza bulma/giderme konularındaki bilgi ve becerilerinin olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Denizcilik, Elektro-Teknik Zabiti, Mesleki Yeterlik, Bulanık AHP

Nebi Gedik. Assessment of the Importance of Competence Criteria for Persons Who Will Work as Electro-Technical Officer On Board. JEMS Maritime Sci. 2017; 5(2): 140-152

Corresponding Author: Nebi Gedik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale