E-ISSN: 2148-9386
Journal of ETA Maritime Science - JEMS Maritime Sci: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - 2013
EDITORIAL (ED)
1.Editorial

Page V

ORIGINAL RESEARCH (AR)
2.Segmentation of Aegean Fishing Fleet and Spatial Distribution of Fishing Capacity
İlke Koşar Danışman
Pages 1 - 6
Balıkçı filosuna ilişkin veriler, balıkçılık yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Filonun düzenli ve güvenilir verilerinin elde edilmesi ve bu verilerin filo yönetimi
açısından gerekli bilgilere dönüştürülmesi özellikle birden çok türün avcılığının çok
çeşitli av araçları kullanılarak yapıldığı balıkçılık faaliyetlerinin yönetiminde etkin bir
yöntemdir.
Çalışmada balıkçılık yönetimini desteklemek amacıyla, Ege Bölgesi balıkçı filosunun
sınıflandırılması ve filo sınıflarının balıkçılık kapasitesinin Ege kıyılarındaki barınaklar
bazlı dağılımı gösterilmiştir
The data on fishing fleet play an important role in fisheries management. It is an
effective method that collection of reliable and regular data on fleet, and these data into
information that is needed in terms of fleet management.
In this study, it is demonstrated that the segmentation of the Aegean fishing fleet
and fishing port based spatial distribution of fishing capacities concerning each fleet
segment at the Aegean coast to improve fisheries management.

FULL TEXT
3.Journal of ETA Maritime Science (Volume: 1 Issue: 1, 2013)

Pages 1 - 22
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH (AR)
4.The Academician Profiles Of Maritime Higher Education Institutions In Turkey
Selçuk Nas, Burcu Çelik
Pages 7 - 14
Bu çalışma, Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı lisans düzeyinde eğitim veren
denizcilik eğitim kurumları, kontenjanları ve bu kurumlarda istihdam edilen deniz
kökenli akademisyenlerin profillerinin tespitine yönelik bir çalışmadır. Araştırmada,
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, resmi
yollardan ve resmi kaynaklar üzerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler, istatistiksel
analiz yöntemleri kullanılarak, lisans düzeyinde eğitim veren denizcilik eğitim
kurumlarında tam süreli olarak istihdam edilen akademisyenlerin profilleri ortaya
konmuştur.
The aim of this study is to determine the profiles of the maritime higher education
institutions in Turkey, their capacities and profiles of the academicians with maritime
background employed in such institutions. During the study, structured interview
questions have been used. Data collected was obtained through official sources.
Maritime higher education institutions providing education at the undergraduate level
with fulltime employed academicians (with maritime background) have been evaluated
via the data obtained using the methods of statistical analysis.

5.Providing Eligibility Criteria On Turbocharger Filter Silencer Design Processes
Adem Güleryüz
Pages 15 - 22
Supply of ventilation air to either the engine room or diesel engine directly affects
engine performances. Main criteria is supply of air volume and pressure into the
cylinder. When Air starts to come until the cylinders, there many points which
behave as restrictions. These are ventilation grills. ventilation fans, ventilation casings,
misteliminators, manual or pneumatically adjusted fan dampers, number of bending
of ventilation casing, cleanness of casings, air flow speed, air filters, turbocharger filter
and silencers, engine’s scavenge air cooler restrictions. Here, we focused on optimum
required air need through turbocharger for local diesel engine. While researching
actual need, new turbocharger filter were designed and manufactured for engine
manufacturer.

LookUs & Online Makale