E-ISSN: 2148-9386
Importance of Data Mining Applications in terms of Logistics and Maritime Sectors [JEMS Maritime Sci]
JEMS Maritime Sci. 2013; 1(2): 73-80

Importance of Data Mining Applications in terms of Logistics and Maritime Sectors

Eyüp Akçetin1, Ufuk Çelik2, Hidayet Takçı3
1Maritime Business Administration, Bandirma Maritime Faculty, Balikesir University, Balikesir/Turkey
2Computer Programing, Gönen Vocational School, Balikesir University, Balikesir/Turkey
3Computer Engineering, Engineering Faculty, Cumhuriyet University, Sivas/Turkey

According to World Bank Logistics Performance Index Turkey ranks 27. Turkey,
logistics performance index of which compared to previous years has been improving,
should rank on the top according to 2023 economic objectives. Therefore, it should
improve its economic infrastructure. In addition, it should model the logistics facility
differences well among the successful countries in terms of logistics and maritime
sector. It is also necessary to analyze the differences in logistical infrastructures between
Turkey and leader countries in maritime and logistics in order to make the right
investment decision. therefore it is necessary to collect, prepare, model and analyze
data globally in logistics field. One of the best ways of modelling is data mining. Data
mining can provide valuable data to include future related predictions and its showing
clearly the present situation in the knowledge cluster in a specific topic. In this study,
the applications of data mining in logistic sector in various fields were shown and it
evaluates the importance of it in the case of Turkey.

Keywords: Logistics, Maritime, Data mining

Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi

Eyüp Akçetin1, Ufuk Çelik2, Hidayet Takçı3
1Deniz İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Bandırma Denizcilik Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir
2Bilgisayar Programcılığı Programı, Gönen MYO, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir
3Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

Dünya bankası lojistik performans indeksi 2012 raporuna göre Türkiye 27. sırada yer
almaktadır. Geçmiş yıllara göre lojistik performans indeksi daha iyiye giden Türkiye,
2023 yılı ekonomik hedefleri doğrultusunda lojistik performans indeksinde üst
sıralarda yer almalıdır. Bunun için ekonomik altyapısını geliştirmelidir. Ayrıca lojistik
ve denizcilik sektörü bakımından başarılı ülkeler ile arasındaki lojistik altyapısal farkları
analiz edip ona göre yatırım yapmak zorundadır. Bunun için lojistik alanındaki küresel
büyük verinin toplanması, temizlenmesi, modellenmesi ve analiz edilmesi gereklidir.
Modelleme için en iyi yöntemlerden birisi de veri madenciliğidir. Veri madenciliği bir
konuya ait bilgi kümesinde o anki durumu net bir biçimde göstermesi ve ileriye yönelik
öngörüleri içermesi açısından çok değerli bilgiler sağlayabilir. Bu çalışmada birçok
alanda uygulanan veri madenciliğinin lojistik sektöründeki uygulamaları gösterilmiş
ve Türkiye açısından önemi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Denizcilik, Veri madenciliği

Eyüp Akçetin, Ufuk Çelik, Hidayet Takçı. Importance of Data Mining Applications in terms of Logistics and Maritime Sectors. JEMS Maritime Sci. 2013; 1(2): 73-80

Corresponding Author: Eyüp Akçetin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale